Internationella dagen för läs- och skrivkunnighet

Generalsekreterare Kofi Annans budskap på den internationella dagen för läs- och skrivkunnighet den 8 september 2005

I år markerar vi början på FN:s årtionde för utbildning och hållbar utveckling (2005-2014). Temat för internationella dagen för läs- och skrivkunnighet handlar om den funktion som läs- och skrivkunnighet har för hållbar utveckling.

Läs- och skrivkunnighet är ett viktigt påtryckningsmedel för förändring och ett praktiskt verktyg för att stärka var och en av de tre pelarna för hållbar utveckling: ekonomisk utveckling, social utveckling och miljöskydd.

Erfarenhet och forskning visar att läs- och skrivkunnighet kan vara ett avgörande redskap för att utrota fattigdom, öka sysselsättningen, framsteg för jämlikhet mellan män och kvinnor, förbättrad hälsa, miljöskydd och främjande av demokratiska principer. En läs- och skrivkunnig hemmiljö är en fördel för ett barns utveckling och har en positiv inverkan på hur länge både pojkar och flickor går i skolan och på deras lärandeprocess. På senare år har många program för läs- och skrivkunnighet i allt högre grad inriktats på lokala behov, särskilt genom att fokusera på samhällsutveckling och miljöskydd. Ett sådant förhållningssätt strävar efter att främja en större bild av läs- och skrivkunnighet som sträcker sig bortom att bara kunna läsa och skriva.

Som underlaget för ett livslångt lärande är läs- och skrivkunnighet själva kärnan för hållbar utveckling. Idag är fortfarande omkring 800 miljoner vuxna människor analfabeter. Två tredjedelar av dessa är kvinnor. Mer än 100 miljoner barn går inte i skolan. Det står klart att det inte finns tillräckligt stöd för läs- och skrivkunnighet.  Låt oss på årets internationella dag för läs- och skrivkunnighet erinra oss om att läs- och skrivkunnighet för alla är en väsentlig del av utbildning för alla, och att de båda är viktiga för att nå en sann hållbar utveckling för alla.