Nästan hälften av alla graviditeter är oplanerade

Seeing the unseen
Seeing the unseen

Nästan hälften av alla graviditeter– totalt 121 miljoner graviditeter globalt varje år –är oplanerade. För de berörda kvinnorna och flickorna är ett av de viktigaste valen i livet – om att bli gravid eller inte – inte alls något val, förklarar rapporten ”State of World Population 2022”, som utgivs idag av UNFPA, FN:s organ för sexuell och reproduktiv hälsa.

Seeing the unseen
©UNFPA_Fidel_Évora

Den banbrytande rapporten, ”Seeing the Unseen: The case for action in the neglected crisis of unintended pregnancy,” varnar för att detta inte bara utgör ett misslyckande med att uppfylla en grundläggande mänsklig rättighet, men att det är en kris som har allvarliga konsekvenser för samhället, kvinnor och flickor, global hälsa och världens möjligheter att nå de globala målen för hållbar utveckling. Över 60% av oplanerade graviditeter slutar med abort och uppskattningsvis 45% av aborter är osäkra, vilket kostar tusentals kvinnor och flickor livet varje år.

Kriget i Ukraina och andra konflikter och kriser runtom i världen förväntas orsaka en ökning av oplanerade graviditeter då tillgången till preventivmedel störs och sexuellt våld ökar.
”Den här rapporten är en väckarklocka. Det förbluffande antalet oplanerade graviditeter
representerar ett globalt misslyckande av att upprätthålla kvinnors och flickors grundläggande mänskliga rättigheter”, säger UNFPA:s verkställande direktör Dr. Natalia Kanem. ”Kvinnor skall själva kunna bestämma om de vill bli mödrar eller inte”.
Rapportens huvudpunkter: Ojämlikhet mellan könen och stagnerad utveckling ökar antalet
oplanerade graviditeter

Globalt sett använder uppskattningsvis 257 miljoner kvinnor, som vill undvika graviditet, inte moderna och effektiva preventivmetoder. I ett antal länder kan i genomsnitt nästan en fjärdedel av alla kvinnor inte säga nej till sex med sin partner. En rad andra faktorer bidrar också till oplanerade graviditeter, så som:
• Brist på sexualundervisning, information och tillgång till relevanta hälsotjänster
• Preventivmetoder som inte passar kvinnors önskemål eller behov
• Skadliga normer och stigma kring kvinnor som kontrollerar sin egen fertilitet och kropp
• Sexuellt våld och reproduktivt tvång
• Fördömande attityder eller skamframkallande i hälsovården
• Fattigdom och stagnerad ekonomisk utveckling
• Ojämlikhet mellan könen

State of World Population Report 2022

Seeing the unseen
©UNFPA / Fidel Évoraq

Alla dessa faktorer återspeglar den press som samhällen lägger på kvinnor och flickor för att bli mödrar. En oplanerad graviditet är inte nödvändigtvis ett personligt misslyckande och kan bero på bristen på självbestämmande som samhället tillåter eller det värde som sätts på kvinnors liv.

När en kris slår till, ökar oplanerade graviditeter

Kriser och konflikter berövar kvinnor deras handlingskraft på alla nivåer, vilket drastiskt ökar risken för oplanerad graviditet i det ögonblick som det är mest hotande. Kvinnor förlorar ofta tillgången till preventivmedel och sexuellt våld ökar, och vissa studier visar att över 20% av flyktingkvinnorna och -flickorna kommer att utsättas för sexuellt våld. I Afghanistan förväntas den humanitära krisen leda till uppskattningsvis 4,8 miljoner oplanerade graviditeter fram till 2025.

”Om du hade 15 minuter på dig att lämna ditt hus, vad skulle du ta med? Skulle du ta med ditt pass? Mat? Skulle du komma ihåg ditt preventivmedel?” säger UNFPA:s verkställande direktör Dr. Natalia Kanem. ”Under dagarna, veckorna och månaderna efter att en kris börjat, räddar sexuella och reproduktiva hälso- och skyddstjänster liv, skyddar kvinnor och flickor från skada och förhindrar oplanerade graviditeter. Dessa tjänster är lika viktiga som mat, vatten och tak över huvudet.”

Ansvaret att agera

Rapporten visar hur lätt kvinnor och flickors mest grundläggande rättigheter blir åsidosatt både i tider av fred och mitt i krig. Den uppfordrar beslutsfattare och hälsosystem att prioritera förebyggande av oplanerade graviditeter. Rapporten uppmanar till att möjliggöra att kvinnor och flickor ska kunna göra aktiva val när de gäller sex, preventivmedel och moderskap, och till att skapa samhällen som erkänner kvinnors och flickors fulla värde.