Tidigt moderskap, en förlorad barndom

motherhood

motherhood

30 oktober 2013- Varje dag föder 20 000 flickor under 18 år barn i utvecklingsländer. Nio av tio födslar sker inom äktenskap eller i partnerskap.

2 miljoner barn föds av flickor under 15 år, av totalt 7,3 miljoner minderåriga födslar i utvecklingsländer i år. Flickor under 15 lider av de allvarligaste långvariga hälsoproblemen och sociala konsekvenserna av graviditet, inklusive hög mödradödlighet och obstetrisk fistel. Om trenden fortsätter så här, kan mängden flickor som föder under 15 års ålder stiga till 3 miljoner år 2030.

Dessa fakta publicerades idag i UNFPA:s (FN:s befolkningsfond) rapport: The State of World Population 2013 (Världens befolkningstillståndsrapport 2013)

I världens alla regioner blir fattiga, lågutbildade flickor från landsbygden mer sannolikt gravida än deras rika, utbildade motparter.

”Alltför ofta skyller samhället endast på flickan för att ha blivit gravid”, sade UNFPA:s verkställande direktör Babatunde Osotimehin. ”Verkligheten är att tidig graviditet oftast inte sker på grund av ett medvetet val, utan snarare på grund av avsaknaden av valmöjligheter samt på grund av omständigheter flickan inte kan råda om. Tidig graviditet är en konsekvens av avsaknad eller låg tillgång till utbildning, arbete, god information och hälsovård.”

Det är inte endast mödrarna och barnen som lider av konsekvenserna av tidig graviditet. Barn som föder barn påverkar även starkt samhällets och nationens ekonomi. Till exempel, om fler än 200 000 tonårsmödrar i Kenya vore anställda i stället för att bli gravida, kunde 3,4 miljarder dollar ha lagts till på landets ekonomi. Denna summa är lika stor som värdet på hela Kenyas byggnadsbransch. Om tonåringar i Brasilien och Indien hade kunnat vänta tills de varit tjugoåringar, hade länderna en större ekonomisk produktivitet på 3,5 miljarder respektive 7,7 miljarder dollar.

Tonårsgraviditet är både en orsak och en konsekvens av kränkning av rättigheter. Graviditet undergräver flickors förmåga att utöva sin rätt till utbildning, hälsa och självständighet. Samtidigt gör en flickas oförmåga att utöva sina rättigheter henne mer utsatt för att bli gravid.