A-Ö Webbindex

Finland kränkte rättigheter för barn som fängslats i Syrien

Barns rättigheter. Finlands underlåtenhet att sända hem finländska barn som har hållits kvar i syriska läger under livshotande förhållanden i flera år kränkte deras rätt till liv, såväl som deras rätt till frihet från omänsklig och förnedrande behandling, konstaterar FN:s barnrättskommitté.

FN:s barnrättskommitté (CRC) publicerade sitt beslut i dag efter att ha behandlat ett fall som lämnats in angående sex finländska barn som för närvarande hålls fängslade i Al-Hol-lägret i nordöstra Syrien. Lägret kontrolleras av syriska demokratiska styrkor. Barnen är födda i Syrien och deras föräldrar påstås ha samarbetat med Da’esh, terroristgruppen ISIL.

Sedan de anhöriga tog sitt ärende till kommittén 2019 kunde tre av barnen lämna Al-Hol-lägret på eget initiativ tillsammans med sin mamma och de återvände så småningom till Finland. De återstående tre barnen, för närvarande mellan fem och sex år gamla, är fortfarande frihetsberövade i stängda läger i en krigsliknande zon.

Kommittén asåg att Finland har ansvaret och makten att skydda de finländska barnen i de syriska lägren mot en överhängande risk för deras liv genom att vidta åtgärder för att sända hem dem.

Ett barn som bär på en låda i en miljö som liknar ett flyktingläger
Barn i flyktingläger i Syrien. UN News.

Kommittén ansåg vidare att ett långvarigt frihetsberövande av barn som befinner sig i livshotande förhållanden innebär omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning.

Kommittén drog också slutsatsen att Finland inte har visat att man har tagit vederbörlig hänsyn till barnens bästa vid bedömningen av deras anhörigas begäran om att sända hem dem.

Kommittén uppmanade Finland att vidta brådskande åtgärder för att sända hem de återstående tre barnen. Dessutom bad kommittén Finland att samtidigt vidta ytterligare åtgärder för att förmildra hoten mot liv, överlevnad och utveckling för barn som drabbats medan de fortfarande befinner sig i nordöstra Syrien.

Det är andra gången som kommittén undersöker situationen för barn i flyktingläger i norra

Ett sovande barn som blir buret i en resväska
En man transporterar ett barn i e resväska på flykt från östra Ghouta 2018. Foto: UNICEF/UN0185401/Sanadiki

Syrien. Kommittén fann tidigare kränkningar av barnrättskonventionen i tre fall angående Frankrike.

”Situationen för barn i lägren har allmänt rapporterats som omänsklig, man saknar grundläggande förnödenheter inklusive vatten, mat och hälsovård, och står inför en överhängande hot mot liv”, säger kommittéledamot Ann Skelton. ”Vi uppmanar Finland att vidta omedelbara och avgörande åtgärder för att bevara dessa barns liv och föra hem dem till sina familjer”, tillade hon.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19