UNHCR utlyser artikeltävling för journalistikstuderande

FN:s flyktingkommissarie, UNHCR, har, tillsammans med ledande nordiska tidningar och organisationer, utlyst en artikeltävling under rubriken ”Flyktingar vid vår tröskel. Vad gör de här?”. Syftet är att diskutera de komplicerade frågorna kring migration, asyl och flyktingar.

Journalistikstuderande i de nordiska och baltiska länderna inbjuds att delta i tävlingen och deltagarna kan välja att skriva ur en lokal, nationell eller europeisk synvinkel. Genom tävlingen hoppas UNHCR:s kontor för de Nordiska och Baliska länderna samla journalister som är intresserade av flykting- och asylfrågor och som kan skriva om dem på ett nyanserat och kunnigt sätt.

Vinnaren i varje land får sin artikel publicerad i en ledande dagstidning och bland de nationella vinnarna väljs sedan en vinnare ut som får delta i en resa för journalister organiserad av UNHCR till ett flyktingområde.   Mer information och tävlingsregler finns på adressen: www.whyaretheyhere.org