Skydda yttrandefriheten och pressfriheten

FN:s 75-årsjubileum – 75 exempel på FN:s oumbärliga roll

Yttrandefriheten är en grundläggande mänsklig rättighet som anges i Artikel 19 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Pressfriheten bör inte ses enbart som journalisters frihet att rapportera och granska. Det finns ett starkt samband mellan pressfriheten och allmänhetens rätt till tillgång till kunskap och information. FN har i sitt arbete under åren kämpat för att skydda yttrandefriheten och pressfriheten.

FN:s 75-årsjubileum

 

Människors egenmakt är en flerdimensionell social och politisk process som hjälper människor att få kontroll över sina liv.

Detta kan endast uppnås genom tillgång till korrekt, rättvis och opartisk information, som representerar mångfalden, och medel för att aktivt kommunicera vertikalt och horisontellt för att därigenom delta i samhället.

Oberoende, fria och pluralistiska medier är grundläggande för god samhällsstyrning i unga samt gamla demokratier. Fria medier kan säkerställa öppenhet, ansvarsskyldighet och rättsstatsprincipen, samt främja deltagande i offentlig och politisk diskurs och bidra till kampen mot fattigdom.

UNESCO främjar yttrandefrihet och pressfrihet som en fundamental mänsklig rättighet. För att tillåta alla människor att få tillgång till information som är fri från censur och kulturellt mångfasetterad har UNESCO hjälpt till att utveckla och stärka media och stödja oberoende tidningar och programföretag. UNESCO fungerar också som övervakningsorgan för pressfrihet och fördömer offentligt allvarliga kränkningar som mord och frihetsberövande av journalister.

Sedan den skapades 1945 så har UNESCO uppmanats att ”bidra till att ord, bilder, tankar och idéer kan flöda fritt”, och i enlighet med detta mandat arbetar UNESCO med ett brett spektrum av statliga såväl som icke-statliga partners för att stödja och försvara pressfriheten i utvecklingsländer, länder i övergångs- och konflikt- och efterkonfliktsområden.

Under flera år har UNESCO stött oberoende media i konflikt- och efterkonfliktområden som Afghanistan, Angola, Balkan, Östtimor, Liberia och Mellanöstern.

Världsdagen för pressfrihet tillkännagavs av FN:s generalförsamling i december 1993, efter rekommendationen från UNESCO: s generalkonferens. Sedan dess, den 3 maj, firas Windhoekdeklarationens årsdag över hela världen som Världsdagen för pressfrihet.

Läs mer om universella deklarationen om de mänskliga rättigheterna.

TillsammansSkaparViFramtiden #UN75

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19