Under sulorna på islänningarna och afrikanerna

Geothermal Power

Geothermal Power

Vad har Island och Kenya gemensamt? Svaret ligger under sulorna på islänningarnas och kenyanernas fötter: hett vatten!

Då FN:s generalsekreterare besökte Hellisheiði geotermiska kraftverk 30 km från Reykjavik, möttes han inte endast av blonda, blåögda vikingaarvingar utan också av studeranden från Afrika, Asien och Sydamerika. De studerar hur man skall utnyttja geotermisk kraft till energiproducering vid det geotermiska programmet vid Förenta nationens universitet på Island.   

”Ni är globala ledare för förnybar energi och ger världen en inblick i de möjligheter som finns för en hållbar framtid med låga utsläppsnivåer”, sade Ban Ki-moon vid en tillställning för FN Universitetets personal och studenter samt andra Isländska representanter vid Hellisheiði.  

Det geotermiska programmet vid Förenta nationernas universitet överför den teknologiska sakkunskapen hos islänningar till flera utvecklingsländer, så som Kenya. 500 yrkesmän och kvinnor från 50 olika länder har redan tagit sin examen vid det geotermiska programmet.

Kenya var det första Afrikanska landet som borrade för att hitta geotermisk kraft och andra utvecklingsländer får nytta av program ledda av islänningarna. Sedan 1979 har Förenta nationernas universitets geotermiska program, ett samarbete mellan den isländska staten och universitetet, jobbat för att föra fram geotermiska projekt globalt.  

Kenyanska studenter som tagit sin examen på FN:s universitet är nu ledande experter och bidrar till geotermisk utveckling vid östafrikanska gravsänkesystemet. Kenya hoppas kunna alstra cirka 27 procent av landets elektricitet från geotermiska källor vid östafrikanska gravsänkesystemet år 2031. Flera andra länder längs sänkesystemet har samma potential.

Som generalsekreteraren poängterade vid en föreläsning vid Islands universitet är energi avgörande för att möta de nya globala utmaningarna.

“Island har tagit stora steg för att främja hållbar energi både hemma och på världen. Jag har själv sett detta och jag hyllar er för det”, sade Ban Ki-moon. ”Energi är avgörande för att undkomma de värsta konsekvenserna av klimatförändring och för att göra den välbehövliga övergången till hållbar utveckling”.  

Geotermisk energi drivs av den inre värmen som genereras och lagras inne i jorden. Flera utvecklingsländer har signifikanta geotermiska resurser. Fler än 20 länder globalt genererar redan elektricitet med geotermisk energi och fler än 70 länder använder geotermisk värme i viss mån till uppvärmning.

Ban Ki-moon är inte obekant med geotermisk energi, eftersom han redan sett det geotermiska kraftverket Olkaria i det Kenyanska sänkesystemet, 105 km nordväst från landets huvudstad Nairobi.
Anna Wairimu Mwangi, en Kenyansk geofysiker och utexaminerad från FN Universitetets geotermiska program, är säker på att hennes land går i rätt riktning. ”Jag tror att framtiden ligger i geotermisk energi” sade Mwangi. ”Det är en förnybar resurs.”

Island har varit en pionjär i användning av denna okonventionella energikälla och dess vetenskapsmän och ingenjörer har lett biståndspartrnerskap globalt. ”Det här är en plats för att byta idéer och kunskap” sade Ignvar Birgir Fridleifsson, direktör för partnerskapet. ”Kapacitetsuppbyggande verksamhet inom förnybara energiformer är väsentligt, speciellt i utvecklingsländer eftersom den största ökningen av energianvändning kommer ske där.