Generalsekreterarens budskap på den internationella dagen för boende- och bebyggelsefrågor

6 oktober 2008

Många av dagens största utmaningar, så som fattigdom, katastrofer, stigande mat- och oljepriser, hänger samman med den snabba urbaniseringen. Urbaniseringen förändrar för alltid vårt sätt att använda land, vatten och energi. Om det sker på ett bra sätt, kan urbaniseringen ge människor nya alternativ och ett bättre liv. Men om det sker mindre bra, blir säkerheten lidande, miljön tar skada och marginaliseringen av dem som redan lider och är utestängda förvärras.

Temat för årets internationella dag för boende- och bebyggelsefrågor är ”harmoniska städer”. Vår urbaniserade värld kan inte påstå sig vara harmonisk om människorna som bor i slummen inte kan hitta arbete eller förbättra sina levnadsförhållanden, eller om miljön lider på grund av växande städer.

I millenniemålen ingår målet att förbättra levnadssituationen för åtminstone 100 miljoner människor som bor i slummen före år 2020. År 2005, bodde lite över en tredjedel av befolkningen i städerna i utvecklingsländerna i slumområden. I Afrika söder om Sahara var siffran över 60 procent. Det innebär att betydande investeringar är nödvändiga för att försäkra att människor har tillgång till rent vatten, santitet, hållbara hus och tillräckligt levnadsutrymme. Men i dessa regioner, och på många andra ställer där situationen inte är lika akut, skulle små, enkla åtgärder göra en stor skillnad.

Världens städer har en enorm kapacitet att vara ställen med en balanserad utveckling, där olika människor lever i harmoni och där hälsosamma levnadsförhållanden och låg energi- och vattenkonsumtion samt god avfallshantering råder. På denna internationella dag för boende- och bebyggelsefrågor uppmanar jag alla som har del i detta, att göra sitt bästa för att förverkliga en sådan situation, samt att skapa bättre levnadsförhållanden för kvinnor, män och barn så att vi även bevarar vårt miljöarv och arbetar för en grönare och smartare tillväxt.

Ban Ki-moon, FN:s generalsekreterare