Internationella dagen mot kärnvapenprov

Former Soviet testing site in Semipalatinsk, Kazakhstan, which endured over 400 atomic blasts

Former Soviet testing site in Semipalatinsk, Kazakhstan, which endured over 400 atomic blasts

29 augusti 2013- Sedan kärnvapenprov påbörjades i mitten av 1900-talet har nästan 2000 prov utförts. Proven har gjorts utan hänsyn till de konsekvenser de medför för människor eller utan kännedom om vad kärnnedfall från atmosfären kan innebära.

Historien har visat de skrämmande och tragiska effekterna kärnvapenprov kan ha, speciellt då kontrollerade förhållanden går snett. Dessutom är dagens kärnvapen allt farligare och mer destruktiva. Incidenter runt om världen har bevisat att en dag då kärnvapenprov uppmärksammas behövs. Den internationella dagen mot kärnvapenprov är en dag för skolning, aktiviteter och budskap för att uppmärksamma riskerna med kärnvapenprov och för att försöka hindra ytterligare prov.

Den internationella överenskommelsen som skulle hindra kärnvapenprov från 1996 har inte ännu trätt i kraft. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har sagt att ”en värld fri från kärnvapen vore en global god handling för alla”. Att förhindra kärnvapen är ”avgörande”. I maj 2010 lovade alla stater som undertecknat överenskommelsen att syftet är ”att åstadkomma fred och jordens säkerhet utan kärnvapen.”

Den internationella dagen mot kärnvapenprov har i samband med andra handlingar främjat en mer positiv global miljö till en värld utan kärnvapen. Stora framsteg har gjorts, men flera utmaningar återstår. FN hoppas att alla kärnvapen en dag kommer vara förstörda. Tills dess, finns ett behov att uppmärksamma den internationella dagen samtidigt som vi jobbar för en mer fredlig och säker jord.