UNESCO:s uppdaterade atlas presenterar utrotningshotade språk

FN:s organisation for utbildning, vetenskap och kultur, UNESCO, har presenterat en uppdaterad version av sin atlas över utrotningshotade språk. Den interaktiva kartan innehåller information om omkring 2500 utrotningshotade språk runt om i världen och materialet uppdateras och korrigeras kontinuerligt av användarna.

De utrotningshotade språken organiseras i fem olika kategorier; hotade, klart utrotningshotade, allvarligt utrotningshotade, kritiskt utrotningshotade samt utdöda.

Enligt statistiken, finns det omkring 6000 språk i världen, av dessa har 200 dött ut under de tre senaste generationerna, 538 är kritiskt utrotningshotade, 520 allvarligt utrotningshotade, 632 klart utrotningshotade samt 607 hotade.

Atlasen, som utkommer i pappersversion nästa månad, har kunnat förverkligas tack vare ett understöd från Norge. Läs mera.