500 dagar kvar för millenniemålen

Flickr: Susana Fernandez / Creative Commons

Flickr: Susana Fernandez / Creative Commons

18.8.2014 – Idag återstår 500 dagar till år 2015 då FN:s millenniemål ska vara uppfyllda. De utsatta målen strävar till att bland annat halvera den extrema fattigdomen och hungern, se till att alla pojkar och flickor får gå i skola och minska mödra- och barnadödligheten. Dessutom åtar sig världens rika länder att stödja de fattiga länderna genom rättvisare handelsvillkor och ökat bistånd.

När endast 500 dagar återstår till 2015 är resultaten fortfarande splittrade. Ett par millenniemål uppnåddes i förtid, vissa är på god väg att uppnås – men somliga släpar efter och kräver globala ansträngningar om de skall hinna uppnås i tid. Fler barn än någonsin går i skolan, många människor har tillgång till rent vatten och vi lever längre än tidigare. Utmaningen att formulera nya utvecklingsmål, den så kallade post 2015-processen, pågår för fullt.

Den stora ljuspunkten är utvecklingen i Sydostasien där fattigdomsmålen och skolgång för pojkar och flickor redan är uppnådda. Alarmerande är att länder som är i eller nyligen har befunnit sig i konflikt ofta inte har nått ett enda av målen. Också Afrika söder om Sahara släpar efter, även om många afrikanska länder nu upplever en positiv utveckling.

Just den dubbla bilden av tillståndet i världen gör det svårt att sprida kunskap om utvecklingsfrågorna, och medierna och den allmänna debatten fokuserar ofta på svårigheterna och utmaningarna, inte på de goda nyheterna. Däri ligger även orsaken till utbredda uppfattningen bland både unga och vuxna att tillståndet i världen är sämre än det är.

Blir varlden battre 2014FN:s utvecklingsprogram UNDP arbetar för att öka medvetenheten i samarbete med Den Globala Skolan, och erbjuder ett tjugotal övningar för skolor som de kan använda i sitt pedagogiska arbete. Dessutom har en ny upplaga av den populära publikationen ”Blir Världen Bättre” nyss givits ut – du kan ladda ner den här!

Och för att belysa bilden av både framsteg och bakslag sedan 1990 driver det svenska FN-förbundet webbsidan Världskoll.se. Det är ett verktyg för unga och lärare i skolan och för andra som vill lära sig mer om utvecklingen i världen. Omkring 25 länder finns representerade på sajten som låter användaren jämföra läget i Sverige med till exempel Afghanistan, Kenya eller Venezuela.

Då den senaste rapporten för millenniemålen 2014 släpptes, påpekade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon att ”millenniemålen visat att vi kan uppnå omvälvande förändringar i människors liv. Vägen vi gav oss in på är 2000 har lagt grunden för förbättrad utveckling.”

Delta i diskussionen med #MDGmomentum!

Läs mer om de återstående 500 dagarna på mdg500.org
Läs mer om millenniemålen
UNRIC:s faktablad om millenniemålen