Klimatförändringen kan inte ignoreras i post-2015 -agendan

Enligt FN:s vice generalsekreterare Jan Eliason kan vi omöjligtvis ignorera klimatförändringen då vi diskuterar nya idéer för utvecklingsagendan. ”Klimatförändring och utvecklingsfrågor är mycket nära sammanlänkade”, sade Eliasson under den avslutande sessionen av European Development Days (Europeiska utvecklingsdagarna) i Bryssel.

Eliasson betonade att år 2015 kommer att vara kritiskt eftersom FN:s medlemsländer väntas komma överens om både en ny post-2015 utvecklingsagenda såväl som ett nytt klimatfördrag.

”Klimatförändringen och skydd av biodiversiteten måste integreras i den nya post-2015 –agendan”, sade Eliasson. ”En agenda som inte innefattar dessa komponenter förblir ofullständig… Anpassning och skadebegränsning är av största vikt, liksom en hållbarare hushållning av våra naturresurser.”

Kampen av fattigdomen kommer att behöva en ”transformerande förändring” om vi skall uppnå målet av en temperaturhöjning på högst 2 grader Celsius. ”Detta betyder förändringar i våra ekonomiers tillväxt, förändringar i vår konsumtion och inte minst: förändringar i våra energisystem.”

Eliasson medgav att finansieringen av en hållbar utvecklingsagenda kommer att bli en dyr affär. ”Även om av största vikt, kan det officiella utvecklingsbiståndet inte möta behovet. Innovativa finansieringslösningar och smart hushållning av inhemska resurser måste eftersökas.”

De europeiska utvecklingsdagarna ordnas av Europeiska kommissionen.