UNRWA: En livlina för palestinska flyktingar

FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar (UNRWA) spelar en avgörande roll för att tillhandahålla avgörande hjälp och tjänster till en av världens mest beständiga flyktinggrupper.

UNRWA grundades i spåren av kriget 1948 och har varit en livlina för palestinska flyktingar i över sju decennier, och bidragit till deras välfärd och mänskliga utveckling. I den här artikeln tittar vi på UNRWA:s ursprung, uppdrag och betydelse för att möta behoven hos palestinska flyktingar.

Ursprung och uppdrag

UNRWA:s historia går tillbaka till den 8 december 1949, då organisationen grundades genom FN:s generalförsamlings resolution 302 (IV). Byråns primära uppdrag var tydligt: ​​att tillhandahålla hjälp- och utvecklingsprogram direkt till palestinska flyktingar som hade förlorat sina hem och försörjning till följd av kriget 1948. UNRWA blev operativt officiellt den 1 maj 1950.

En mamma och två barn som står i en stadsmiljö i ruiner
Foto: UNRWA

Mandatförnyelse

En unik aspekt av UNRWA är den kontinuerliga förnyelsen av dess mandat. Generalförsamlingen har upprepade gånger förlängt UNRWA:s mandat på grund av det pågående problemet med palestinska flyktingar. Den senaste förlängningen förlängde byråns mandat till den 30 juni 2026. Denna förlängning understryker den palestinska flyktingkrisens bestående karaktär och den oumbärliga roll som UNRWA spelar för att ta itu med den.

Vilka är de palestinska flyktingarna?

UNRWA:s engagemang är unikt genom att det har tjänat flera generationer av palestinska flyktingar, definierade som personer vars regelrätta vistelseort var Palestina mellan 1 juni 1946 och 15 maj 1948. Dessa flyktingar förlorade sina hem och sitt uppehälle till följd av 1948 års krig. Dessutom är ättlingar till manliga palestinska flyktingar, inklusive de som har blivit lagligt adopterade, också berättigade till registrering hos UNRWA.

Omfattning av tjänster

UNRWA:s tjänster täcker ett brett utbud av väsentligt stöd, inklusive utbildning, hälsovård, bistånd och sociala tjänster, utveckling av lägerinfrastruktur, möjligheter till mikrofinansiering och nödhjälp, särskilt under tider av väpnad konflikt. Dessa tjänster har gjort en betydande skillnad i livet för palestinska flyktingar, och bidragit till deras mänskliga utveckling och välbefinnande.

Fyra flickor som samlats kring en dator
Foto: UNRWA

Finansiering

UNRWA förlitar sig främst på frivilliga bidrag från FN:s medlemsstater för att finansiera sin verksamhet. Den får också visst ekonomiskt stöd från FN:s vanliga budget, främst för internationella personalkostnader. Denna finansiering är nödvändig för att säkerställa att UNRWA kan fortsätta att tillhandahålla viktiga tjänster till palestinska flyktingar.

Idag

När UNRWA inledde sin verksamhet 1950 kunde de tillgodose behoven hos cirka 750 000 palestinska flyktingar. Idag är UNRWA:s tjänster tillgängliga för häpnadsväckande 5,9 miljoner palestinska flyktingar som uppfyller organisationens kriterier. Detta visar byråns avgörande roll när det gäller att tillhandahålla kontinuerligt bistånd till en betydande och bestående flyktingbefolkning.

Sammanfattningsvis är UNRWA ett bevis på det internationella samfundets engagemang för att ta itu med den långvariga frågan om palestinska flyktingar. Dess orubbliga engagemang för att tillhandahålla grundläggande tjänster, utbildning och hälsovård har haft en djupgående inverkan på livet för generationer av palestinska flyktingar. När UNRWA fortsätter sitt uppdrag förblir det en ledstjärna för hopp för miljontals människor i nöd, vilket är särskilt viktigt med tanke på de förnyade effekterna av den israelisk-palestinska krisen.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19