Utan pressfrihet ingen global hållbarhet

Photo Flickr Juri Numerov 2.0 Generic CC BY NC ND 2.0

Photo Flickr Juri Numerov 2.0 Generic CC BY NC ND 2.0

4.5.2015 – Uttrycksfrihet och pressfrihet är ytterst viktiga för mänskliga rättigheter och god förvaltning överallt i världen, betonade FN-chefer då de invigde pressfrihetsdagen för 2015. Dessa båda friheter är även kritiska för utformningen av en ny, global utvecklingsagenda.

I ett gemensamt uttalande påpekade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon, UNESCOs chef Irina Bokoba samt FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Zeid Ra’ad al Hussein, att kvalitetsjournalism ”hjälper medborgare att fatta beslut baserade på objektiv information gällande utvecklingen av deras samhälle”, samt ”bidrar till att uppdaga orättvisor, korruption och maktmissbruk.”

”För att fred skall kunna vara bestående, och utvecklingen hållbar, måste mänskliga rättigheter respekteras”, sade de i sitt uttalande. ”Alla måste vara fria att söka, emotta och dela information och vetskap i alla medier, online såväl som offline.”

Världsdagen för pressfrihet firas årligen den 3:e maj och har utnämnts av UNESCO som en speciell dag att på global nivå fira pressfrihetens fundamentala principer och försvara pressfriheten runtom i världen.

”Vi behöver fler röster som gör sig till känna – speciellt kvinnliga röster”, sade FN-cheferna vidare. ”Tjugo år efter Bejing-deklarationen förblir kvinnor fortfarande underrepresenterade inom alla medier, inom beslutsfattande och även som nyhetssubjekt.”

UNRIC:s relaterade länkar:

Artikel: En journalist dör var sjunde dag
Artikel: Rapportering med livet som insats