A-Ö Webbindex

Internationella yogadagen: kropp och själ förenas

Yoga är en uråldrig fysisk, mental och andlig aktivitet som har sitt ursprung i Indien. Ordet ”yoga” kommer från sanskrit och betyder att gå med eller att förena, vilket symboliserar föreningen av kropp och medvetande.

Idag praktiseras det i olika former runt om i världen och fortsätter att växa i popularitet. 2014 utropade FN den 21 juni till den internationella yogadagen. Internationella yogadagen syftar till att öka medvetenheten världen över om de många fördelarna med att utöva yoga.

En person i en avancerad yogaposering
Foto: Unsplash/Erik Brolin

Resolutionsförslaget som inrättar den internationella yogadagen föreslogs av Indien och godkändes av rekordantalet 175 medlemsländer. Förslaget presenterades först av premiärminister Narendra Modi i sitt tal under öppningen av generalförsamlingens 69:e session, där han sa: ”Yoga är en ovärderlig gåva från vår gamla tradition. Yoga förkroppsligar enhet av sinne och kropp, tanke och handling … ett holistiskt tillvägagångssätt [som] är värdefullt för vår hälsa och vårt välbefinnande. Yoga handlar inte bara om träning; det är ett sätt att upptäcka känslan av enhet med dig själv, världen och naturen.”

En person i en avancerad yogaposering
Foto: Oksana Taran

Världshälsoorganisationen har också uppmanat sina medlemsländer att hjälpa sina medborgare att minska fysisk inaktivitet, som är bland de tio vanligaste dödsorsakerna i världen, och en viktig riskfaktor för icke-smittsamma sjukdomar, såsom hjärt-kärlsjukdomar, cancer och diabetes.

Men yoga är mer än en fysisk aktivitet. Med ord från en av dess mest kända utövare, den sene B. K. S. Iyengar, ”Yoga odlar sätten att upprätthålla en balanserad attityd i det dagliga livet och ger skicklighet i att utföra sina handlingar.”

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19