Vad vet du om Rio +20?

alt

altFör att stärka de ungas deltagande i FN:s konferens om hålbar utveckling nästa år, den så kallade Rio +20-konferensen, samlar organisationen Rio+twenties information om ungas kunskaper och önskemål genom ett frågeformulär på nätet.

 År 1992 höll FN en konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro. Nästa år, 2012 ordnas en uppföljningskonferens kallad Rio +20.  På konferensen kommer man att diskutera grön ekonomi inom ramen för hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning samt den institutionella ramen för hållbar utveckling.

Målet är att involvera så många olika aktörer som möjligt,  regeringsföreträdare som representanter från kommuner, näringsliv, det civila samhället  och frivilligorganisationer. Dessutom är det mycket viktigt att barn och unga får sin röst hörda.

För att stärka de ungas deltagande i Rio +20 mötet arbetar organisationen Rio+twenties med att ge unga representanterna kunskaper och verktyg för att kunna delta i den förberedande processen och i själva konferensen. Organisationen har skapat ett web-baserat frågeformulär för att samla information om ungas kunskaper och önskemål.

Fyll i frågeformuläret ( på engelska) här:

https://spreadsheets.google.com/viewform?authkey=CNGDr5kO&hl=nl&formkey=dGNqXzRYdHhOZUlGdzZ0dWxKYkpRMEE6MA#gid=0

Läs mera om Rio +20 konferensen här.