Världen fortsätter på ohållbar väg

Världen är fortsättningsvis på väg nerför en spiral av ohållbar utveckling trots over 500 internationellt överenskomna målsättningar för en mer hållbar skötsel av miljön och ökat välbefinnande för mänskligheten. Det är slutsatsen av en ny rapport, koordinerad av FN:s miljöprogram UNEP.

Den femte utgåvan av Global Environmental Outlook (globala miljöutsikten) eller GEO-5, lanserad dagen innan Rio +20 –konferensen, utvärderade 90 av de mest betydelsefulla miljömålsättningarna och visar att märkbara framsteg endast uppnåtts inom fyra av de nittio målen.

Dessa fyra är eliminering av produktion och användning av substanser som förtunnar ozonskiktet, avskaffning av bly i bränsle, ökning av förbättrad tillgång till vattentillförsel och förstärkning av forskning för att minska förorening av den marina miljön. En full lista av målsättningarna och tillståndet av deras implementering hittar du här.

Fyrtio av de nittio målsättningarna visade vissa framsteg, till exempel utökandet av skyddade områden som nationalparker eller ansträngningar för att hindra skogsskövling.

Små eller inga framsteg har gjorts inom fyrtio områden, till exempel klimatförändringen, fiskbestånden, ökenframskridningen och torka.

Rapporten uttrycker en stark varning – om inte mänskligheten ändrar kurs mycket snart, kommer flera kritiska tröskelvärden att överskridas. Om vi överskrider denna gräns, står vi inför abrupta och oftast oåterkalleliga förändringar i planetens livsuppehållande funktioner.

”Om den nuvarande trenden fortsätter, om de nuvarande konsumtions- och produktionsmönstren upprätthålls istället för upphävs, kommer stater och regeringar att leda en värld med aldrig tidigare skådade nivåer av förstörelse och degradering”, sade FN:s undergeneralsekreterare och chef för FN:s miljöprogram, Achim Steiner.

Läs hela GEO-5 rapporten här.

Foto: UN Photo/JC McIlwaine