75 sätt som FN gör skillnad: Främjar självbestämmande och självständighet

När FN grundades 1945 levde nästan en tredjedel av världens befolkning, 750 miljoner människor, i kolonistater. FN spelade en viktig roll i självständighetsprocessen till 80 länder som nu är oberoende stater.

Bland dessa hittar man de elva FN-upprättade tillsynsområden som alla nu har uppnått självförtroende genom oberoende eller frivilligt medlemskap i en annan stat. En lista över icke-autonoma territorier sammanställdes av FN 1946. Flertal områden har försvunnit från listan under åren, antingen för att de förklarats oberoende eller för att de frivilligt anslutit sig till en annan stat. Idag finns det bara 17 icke-autonoma områden kvar. Dessa har en total befolkning på mindre än två miljoner människor.