FN-rapport: Förbättrad världsekonomi

Enligt en ny rapport från FN, World Economic and Situation Prospects, är världsekonomin på bättringsvägen.

Den årliga rapporten ger översikt över den globala ekonomiska utvecklingen samt kortsiktiga prognoser för världsekonomin. Efter den omfattande globala nedgången hösten 2008 och vårvintern 2009 har flera länder nu registrerat en positiv tillväxt. Även den internationella handeln och den industriella produktionen har visat positiva resultat. Enligt rapporten är tillväxten dock ojämn och förhållandena för en hållbar tillväxt förblir sårbara.

Ladda ner rapporten här.

World Economic Situation and Prospects (WESP)har utarbetats av FN:s avdelning för ekonomiska och sociala frågor, FN:s konferens för handel och utveckling samt FN:s fem regionala kommissioner.