Ban Ki-moon uppmanar Finland att bevara biståndet

CVxfN1UWwAAKgBf

CVxfN1UWwAAKgBf

9.12.2015 – FN:s generalsekreterare har under sitt pågående besök i Finland uppmanat till att ”bygga vidare på landets stolta tradition som föregångare inom utvecklingsbiståndet”.

December 2015 markerar 60-årsdagen för Finlands medlemskap i FN. Generalsekreteraren deltog i dagens festligheter i Helsingfors, och i sitt tal på Finlandiahuset inför 1400 personer betonade han Finlands historia inom FN och hans hopp för framtiden.

Finland prisades i talet för landets bidrag till FN:s fredsbevarande operationer, för konfliktlösning och fredsförhandlingar i bl.a. Bosnien och Hercegovina, Namibia  och Kosovo.

”Jag är här för att tacka er personligen för allt vi åstadkommit – och för att utmana er att göra ännu mer. Vi behöver Finland som en än starkare röst för mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och bestående fred”, sade Ban.

Han betonade vikten av utvecklingsbistånd och påpekade att inte ens svåra tider bör resultera i allvarliga nedskärningar. ”De humanitära behoven har aldrig varit större. Utvecklingsbistånd hjälper till att gå till roten av det onda, och därför bör vi inte omfördela resurser från utvecklingsbistånd till humanitärt bistånd. Om länder börjar omfördela dessa resurser, riskerar vi att endast öka på de utmaningar vi står inför.”

Generalsekreteraren tackade även alla finländare som bidragit till att samla in pengar för Syriens flyktingar, och hoppades att alla människor skulle följa detta exempel och visa solidaritet.

Avslutningsvis nämnde han även den finska uthålligheten, ”sisu”, som en stor nytta i global kontext. ”Med alla de utmaningar vi idag måste möta, är jag inspirerad av ett finskt ord jag lärt mig – sisu. Även om det kan vara svårt att översätta, betyder det både motståndskraft, mod och beslutsamhet inför stora svårigheter”, sade Ban. ”De Förenta Nationerna behöver Finland – och dess ”sisu” – för att klara av denna period i historien. Jag tackar er för ert ledarskap och engagemang.”