Världen kräver omedelbara åtgärder för att utrota våldet mot kvinnor

OBR

OBR

8.3.2013 – Evenemang runtom i världen, från konserter och seminarier till flashmobs och demonstrationer, har ordnats för att väcka uppmärksamhet och öka medvetenheten om våldet mot kvinnor och den ohyggliga tillvaro som för alltför många kvinnor och flickor utgör vardag. På den internationella kvinnodagen den 8:e mars uppmanar såväl FN som gräsrotsorganisationer världen över till ett slut på våldet.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon säger i sitt meddelande på den internationella kvinnodagen: ”Som år 2012 visat, är våldet mot kvinnor universellt. Det förekommer i alla länder och alla kulturer. En ung kvinna gruppvåldtogs till döds, en annan begick självmord på grund av den skam som borde ha varit förövarnas. Tonåriga flickor sköts på nära avstånd bara för att de eftersträvat en utbildning.”

”Dessa gärningar som med all rätta ledde till global bestörtning och fördömande, var en del av ett mycket större problem som genomsyrar närapå varje samhälle och varje aspekt i livet”, sade generalsekreteraren. ”I år förvandlar vi vår indignation till aktion. Vi kommer att ställa förövare till svars för sina gärningar, och aldrig tillåta kvinnor att straffas för det våld de tvingats utstå.”

Mer än 125 länder har lagstiftning som förbjuder våld inom hemmet – vilket i sig är ett historiskt antal. Emellertid lever 603 miljoner kvinnor i länder där våld inom hemmet inte ses som ett brott. Fortfarande kommer 7 kvinnor av 10 att misshandlas, våldtas eller stympas under sin livstid.