Digital jämlikhet för alla åldrar

Digitalisering
Fotograf: Aisha Faquir Källa: World Bank.

FN lyfter fram behovet av att uppmärksamma digital inkludering av äldre under den internationella dagen för äldre den 1 oktober. Årets tema för dagen är ”Digital Equity for All Ages”. Det bekräftar behovet av tillgång och meningsfullt deltagande i den digitala världen för äldre personer.

De senaste rapporterna från International Telecommunications Union (ITU) visar att kvinnor och äldre upplever digital ojämlikhet i större utsträckning än andra grupper i samhället. Ofta saknas tillgång till teknik, och de möjligheter som tekniska framsteg erbjuder utnyttjas ofta inte fullt ut.

Samtidigt som insatser för att inkludera fler människor har ökat har nya risker blivit uppenbara. Cyberbrott och desinformation hotar till exempel mänskliga rättigheter, integritet och äldre människors säkerhet.

Det snabba ökning av användandet av digital teknik har samtidigt utmanat politik och styrning på nationell, regional och global nivå.

FN:s generalsekreterares agenda försöker ta itu med dessa utmaningar genom att rekommendera konkreta åtgärder som syftar till att maximera teknikens positiva resultat och samtidigt minska dess risker.

”Att hålla kontakten med nära och kära. Att delta i en gudstjänst. Att ta ställning. Alla dessa handlingar utförs alltmer online, särskilt då individer och samhällen kämpar med Coronarestriktioner, sade FN:s generalsekreterare António Guterres i sitt tal på den internationella dagen för äldre.

”När vi står inför utmaningen att navigera i vår världs växande teknikberoende kanske ingen del av befolkningen kan dra mer nytta av tekniken än just äldre personer.”

 

Äldre personer som dansar
Fotograf: Amer Kapetanovic Källa: UNFPA Bosnia and Herzegovina

Målen för FN:s internationella dag för äldre personer (#UNIDOP2021) är: 

  • Att öka medvetenhet kring digital inkludering av äldre samtidigt som man bekämpar stereotyper, fördomar och diskriminering i samband med digitalisering, med hänsyn till sociokulturella normer och rätten till självständighet.
  • Att lyfta fram policys för att utnyttja digital teknik fullt ut för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling.
  • Att ta itu med offentliga och privata intressen inom områden såsom tillgänglighet, anslutning, design, prisvärdhet, kapacitetsuppbyggnad, infrastruktur och innovation.
  • Att utforska rollen för policys och rättsliga ramar för att säkerställa integritet och säkerhet för äldre personer i den digitala världen.
  • Att lyfta fram behovet av ett juridiskt bindande instrument kring äldre personers rättigheter samt ett intersektionellt och personcentrerat tillvägagångssätt för mänskliga rättigheter i ett samhälle för alla åldrar. Digital inkludering för alla.

Den digitala klyftan kvarstår fortfarande mellan mer eller mindre uppkopplade länder, samhällen och människor. Att göra det möjligt för alla världens människor att få tillgång till, och använda digital teknik samt minska digitala klyftor är fortfarande en utmaning som måste hanteras. Detta är nödvändigt om världens länder ska nå FN:s globala hållbarhetsmål senast år 2030.