Teckna din bild av jämställdhet!

Flickr Simply CVR 2.0 Generic CC BY-ND 2.0

Flickr Simply CVR 2.0 Generic CC BY-ND 2.0

24.2.2015 – Vad tänker du om kvinnors rättigheter och egenmakt? Släpp loss din kreativitet och illustrera hur du ser på förhållandet mellan kvinnor och män och vilka förbättringar du vill se. Teckna din bild av jämställdhet!

FN:s kvinnoenhet UN Women anordnar en serie- och karikatyrtävling om jämställdhet tillsammans med EU-kommissionen, belgiska myndigheten för utvecklingssamarbete och FN:s informationskontor Unric.

Skicka in en serie/karikatyr utan ord och anslut dig till UN Womens kamp för kvinnor och flickor i världen. Skicka in ditt bidrag senast den 20 april 2015. För mer information om tävlingen och dess villkor, klicka här.

Tävlingen är öppen för serie- och karikatyrtecknare och konststuderande i åldrarna 18–28 år som bor i ett EU-land.

De fem finalisterna får komma till Bryssel där priserna delas ut sommaren 2015. Kostnaderna för resa och uppehälle betalas av organisatörerna. Dessutom kommer finalisternas och semifinalisternas teckningar att publiceras i ett häfte och kan komma att visas på en utställning och offentliggöras i andra sammanhang.

ETT FÖRSTAPRIS: 1000 EUR0
ETT ANDRAPRIS: 500 EURO
TRE TREDJEPRISER: 200 EUR VAR

Tävlingen är ett led i UN Womens kampanj ”Empowering Women – Empowering Humanity: Picture It!” som firar 20-årsdagen av den fjärde kvinnokonferensen i Peking 1995. Läs mer om Pekingkonferensen och dess slutdokument, Pekingdeklarationen och dess handlingsplattform på http://beijing20.unwomen.org/.

Sök inspiration för din teckning i Pekingplattformens tolv kritiska områden:

– Kvinnor och miljö
– Kvinnor i ledande och beslutsfattande ställning
– Flickors situation
– Kvinnor och ekonomin
– Kvinnor och fattigdom
– Våld mot kvinnor
– Kvinnors mänskliga rättigheter
– Utbildning av kvinnor
– Institutionella mekanismer för att stärka kvinnors ställning
– Kvinnor och hälsa
– Kvinnor och medier
– Kvinnor och väpnade konflikter

Läs mer om Pekingkonferensens 20-årsdag på http://beijing20.unwomen.org/.

Teckningen måste uppfylla följande krav:

– Serieteckningen eller karikatyren får inte innehålla några ord.
– Teckningen kan bestå av mellan en och sex rutor och måste få plats på en A4-sida (210 mm × 297 mm).
– Teckningens upplösning måste vara minst 150 dpi.

Finalisterna väljs ut av en jury som består av professionella serietecknare, jämställdhetsexperter och kommunikationsexperter.