UNHCR: 80 % av världens flyktingar lever i utvecklingsländer

alt

altEn rapport från UNHCR som offentliggörs i dag avslöjar en djup obalans i det internationella stödet för de människor som tvingats på flykt. Hela fyra femtedelar av världens flyktingar tas emot av utvecklingsländer i en tid då anti-flykting strömningar ökar i många industriländer.

UNHCR:s rapport Globala trender 2010 visar att världens fattigaste länder tar emot stora flyktinggrupper, både i absoluta tal och i förhållande till storleken på deras ekonomier. Pakistan, Iran och Syrien är de största flyktingmottagarna med 1,9 miljoner, 1,1 miljoner respektive 1 miljon flyktingar. De största ekonomiska effekterna märks i Pakistan med 710 flyktingar per dollar av landets BNP (PPP) per capita, följt av Demokratiska republiken Kongo och Kenya med 475 respektive 247 flyktingar. Tyskland, industrilandet med flest flyktingar (594 000), har som jämförelse 17 flyktingar per dollar av landets BNP per capita.
  alt
Sammantaget ger 2010 års rapport en drastiskt förändrad bild av det globala flyktingskyddet jämfört med den för 60 år sedan när FN:s flyktingorgan grundades. UNHCR hade på den tiden ansvar för de 2,1 miljoner européer som tvingats lämna sina hem under andra världskriget. I dag sträcker sig UNHCR:s arbete till mer än 120 länder och omfattar både människor som tvingats fly över gränser och dem som är på flykt i sina egna länder. Rapporten Globala trender 2010 visar att 43,7 miljoner människor är på flykt världen åver – ungefär lika många som folkmängden i Colombia eller Sydkorea, eller i Skandinavien och Sri Lanka tillsammans. I siffran ingår 15,4 miljoner flyktingar (10,55 miljoner under UNHCR:s omsorg och 4,82 miljoner registrerade hos FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar), 27,5 miljoner på flykt i eget land på grund av konflikt samt närmare 850 000 asylsökande, varav nästan en femtedel i Sydafrika. Särskilt oroväckande är situationen för de 15 500 ensamkommande asylsökande barn, varav de flesta är somalier eller afghaner. Rapporten omfattar inte dem som flytt under 2011, bland annat från Libyen, Elfenbenskusten och Syrien.
 
”I dagens värld finns det oroväckande missuppfattningar om flyktingrörelser och det internationella skyddssystemet”, sade António Guterres, FN:s flyktingkommissarie och chef för UNHCR. ”Farhågorna om förmodade flyktingströmmar till industriländer är kraftigt äverdrivna eller förväxlade med migrationsfrågor. Samtidigt som det är de fattigare länderna som måste bära bördan.”
 
Utdragna krig innebär utdragen exil

Rapporten återspeglar långvarigheten i flera av dagens stora internationella konflikter. I rapporten konstateras att flyktingskapet blir allt mer utdraget för miljontals människor världen över. UNHCR:s definition av en långvarig flyktingssituation är när ett stort antal personer varit i exil i fem år eller längre. Under 2010 var 7,2 miljoner av flyktingarna under UNHCR:s mandat personer i en sådan situation – fler än någon gång sedan 2001. Samtidigt har endast 197 600 personer kunnat återvända hem, den lägsta siffran sedan 1990.
 
En del flyktingar har varit i exil i mer än 30 år. Afghaner, som först flydde den sovjetiska invasionen 1979, stod för en tredjedel av världens flyktingar både 2001 och 2010. Irakier, somalier, kongoleser (DRK) och sudaneser tillhörde också de tio vanligaste nationaliteterna bland flyktingar, både i början och i slutet av decenniet.
 
”En flykting utan hopp är en för mycket”, sade flyktingkommissarie Guterres. ”Världen sviker dessa människor när de överges i väntan på att det instabila läget där hemma ska vara över och deras liv sätts på vänt på obestämd tid. Utvecklingsländerna kan inte ensamma fortsätta bära denna börda; den industrialiserade världen måste ta itu med denna obalans. Vi behåver utåkade vidarebosättningskvoter. Vi behöver påskynda fredsinitiativen i långvariga konflikter så att flyktingar kan återvända hem.”
 
Internflyktingar – högsta antalet på ett decennium

Trots det låga antalet flyktingar som återvände hem förra året har situationen för personer på flykt i sina egna länder – så kallade internflyktingar – utvecklats något. Under 2010 återvände mer än 2,9 miljoner internflyktingar hem i lånder som Pakistan, Demokratiska republiken Kongo, Uganda och Kirgizistan. Men även med dessa nivåer av återvändare var 27,5 miljoner det högsta antalet internflyktingar globalt på ett decennium.
 
Ytterligare en grupp, dock svårare att mäta kvantitativt, som UNHCR ansvarar för är statslösa personer, eller personer som saknar den grundläggande tryggheten som en nationalitet ger. Antalet länder som rapporterar statslösa folkgrupper har ökat stadigt sedan 2004, men skillnaderna i definitioner och metoder utgör fortfarande ett hinder för tillförlitlig mätning av problemet. 2010 var det rapporterade antalet statslösa (3,5 miljoner) nästan halverat från 2009, men främst på grund av metodiska förändringar hos några av länderna som lämnar uppgifter. En inofficiell uppskattning är närmare 12 miljoner totalt. UNHCR kommer att lansera en världsomspännande kampanj i augusti i år för att få bättre uppmärksamhet på den svåra situation världens statslösa befinner sig i och för att påskynda åtgärder till deras hjälp.
 

Källa: UNHCR.se