Världens bästa nyheter

Verdens Bedste Nyheder

Verdens Bedste Nyheder

13 september 1013- Fler än 1000 morgonpigga frivilliga delade i morse mellan kl.7 och 9 ut en juice och en tidning till danskar i femtio olika städer. Detta skedde i förbindelse med den årliga kampanj dagen Världens bästa nyheter.

Världens bästa nyheter är ett unikt samarbete mellan FN, Danida (Danmarks utvecklingssamarbete) samt danska utvecklingsorganisationer som förmedlar framsteg och goda resultat från utvecklingsländer.

I den distribuerade tidningen får danskarna bland annat läsa den goda nyheten att under år 2012 har fler än 200 miljoner människor fått tillgång till rent vatten, ordentlig sanitet och bättre levnadsförhållanden. Världens bästa nyheter bygger på FN:s  millenniemål (Millenium Development Goals) och firar att utvecklingen går framåt, i vissa fall med sådan fart att målet redan är nått.

Enligt marknadsundersökningen Epinion anser till exempel 72 % av danskarna att endast små framsteg skett för att lyfta folk ur fattigdom. Denna uppfattning strider direkt emot med det som framskridit i de flesta utvecklingsländerna. Till exempel går nio av tio barn nu i skola, barnadödligheten har minskat markant och mängden fattiga har halverats sedan 1990.

Runt en halv miljon danskar fick i dag läsa de positiva nyheterna i tidningen och på juice-och mjölkkartonger. Danskarna mötte bland annat förre utrikesministern och nuvarande parlamentsordförande, Mogens Lykketoft, på Nørreport, en av Köpenhamns största tåg och metrostation.

Det är fjärde året i rad som Världens bästa nyheter riktar fokusen på utvecklingens framskridande. Läs mer om dagen på danska på www.verdensbedstenyher.dk.