A-Ö Webbindex

Varje år dör 7 miljoner människor av luftföroreningar

Vad skulle hända om vi kunde se den osynliga skadliga partiklar i luften som ligger bakom att det varje år dör 7 miljoner människor av luftföroreningar, som förhållandevis är mer än den sammanlagda befolkningen i Danmark och Island?

Skulle vi då agera?

Runt om i världen andas nio av tio personer oren luft.

Den 7 september 2020 kommer världen för första gången någonsin att gå samman för att utmärka FN:s Internationella dagen för ren luft för blåa skyar. Temat för 2020 är ”Ren luft för alla”.

Luftföroreningar är nu det största miljöhotet mot folkhälsan, men det kan förebyggas.

Luftföroreningar bidrar till hjärtsjukdomar, stroke, lungcancer och andra luftvägssjukdomar.

Luftföroreningar hotar också ekonomin, livsmedelssäkerheten och miljön.

”När vi återhämtar oss från coronaviruspandemin, måste världen uppmärksamma luftföroreningar, vilket också ökar riskerna relaterade till COVID-19, säger FN: s generalsekreterare António Guterres i sitt pressmeddelande på Internationella dagen för ren luft för blåa skyar.

Oren luft har en skadlig inverkan på klimat, biologisk mångfald och ekosystem och livskvaliteten i allmänhet.

Att förbättra vår luftkvalitet kommer att medföra fördelar för våra hälso-, utvecklings- och miljöförhållanden. Miljöhälsa är faktiskt oupplösligt förenad med människors hälsa.

Förenta Nationerna uppmanar alla regeringar och företag samt det civila samhället och individer att vidta åtgärder för att minska luftföroreningar och få till stånd en grundläggande förändring av våra livsstilar. ”Idag, den 7 september, är det den första internationella dagen för ren luft för blåa skyar.

Låt oss samarbeta för att bygga en bättre framtid med ren luft för alla.”

Berätta vad du gör för att rensa luften med hashtaggen: #CleanAirForAll

Se även:

Mer info från FN:s miljöprogram

Video: Clear The Air (UNEP)

Websida: https://www.cleanairblueskies.org.

Investing in sustainable energy could create 27 million jobs in 3 years

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19