Åtta miljarder människor: 10 fakta om världens befolkning

Foto: Unsplash/Mauro Mora

Den 15 november är en historisk milstolpe, då jordens befolkning når åtta miljarder människor. Denna oöverträffade tillväxt är resultatet av förbättringar inom folkhälsa, kost, personlig hygien och medicin.

För att uppmärksamma dagen, här är 10 fakta om världens befolkning.

  1. Det tog 12 år att växa från sju till åtta miljarder

Det tog 12 år för jordens befolkning att växa från sju till åtta miljarder. Det uppskattas att denna siffra kommer att nå en topp på 10,4 miljarder under 2080-talet och stanna på den nivån fram till 2100.

  1. Bromsande befolkningstillväxt

Det kommer att ta ungefär 15 år — fram till 2037 — för världens befolkning att nå nio miljarder, ett tecken på att den totala tillväxttakten för den globala befolkningen saktar ner.

Under de närmaste decennierna kommer befolkningstakten att bibehålla den tillväxt som är ett resultat av tidigare generationers höga fertilitet. Detta trots att antalet födslar per kvinna har minskat idag. Men efter ett halvt sekel av sjunkande fertilitet avtar denna tillväxt.

Det genomsnittliga fertilitetstalet inom Europeiska unionen 2020 var 1,50 barn.

  1. Ett av världens mest tätbefolkade länder finns i Europa

En grupp människor som går över en skyddsväg.
Foto: Unsplash/Jacek Dylag

Furstendömet Monaco är ett av de mest tätbefolkade länderna i världen. År 2016 var den registrerade befolkningstätheten 25 411,4 personer per km².

Island har den lägsta befolkningstätheten på den europeiska kontinenten.

  1. Ökad livslängd

År 2019 var den globala förväntade livslängden vid födseln 72,8 år och 80,4 år i Europeiska unionen 2020.

I låginkomstländer är medellivslängden vid födseln cirka 63, nästan 10 år under det globala genomsnittet.

Medellivslängden vid födseln angående befolkningen i Sverige var 82,4 år 2020. Det är en minskning med mer än ett halvt år från året innan.

Den EU-region som hade högst förväntad livslängd vid födseln var den franska ön Korsika (84,0), följt av Balearerna i Spanien (83,9) och Epirus-regionen i Grekland (83,8). De EU-regioner som hade den lägsta förväntade livslängden vid födseln fanns alla i Bulgarien.

  1. Nästan 5 % fler kvinnor än män i EU

Den 1 januari 2021 fanns det 229 miljoner kvinnor och 219 miljoner män i EU.

Fler pojkar än flickor föds över hela världen (för varje 100 flickor som föds finns det nästan 106 pojkar), men kvinnor lever längre än män nästan överallt i världen.

  1. Mer än en femtedel av EU:s befolkning är över 65 år

År 2019 var 20,8 % av EU:s befolkning 65 år eller äldre.

På grund av demografiska förändringar minskar andelen personer i arbetsför ålder i EU samtidigt som det relativa antalet pensionärer ökar.

  1. 281 miljoner människor bor utanför sitt födelseland

Medan nästan 29 av 30 personer är kvar i sitt födelseland, flyttar allt fler människor över gränserna.

  1. 44,1 år är medianåldern för EU:s befolkning

Det betyder att hälften av EU:s befolkning är äldre än 44,1 år.

De europeiska regionerna med lägst medianålder är de franska utomeuropeiska regionerna Mayotte och Guyana, med en medianålder på 17,7 respektive 26,3, följt av Melilla i Spanien (34,4) och Bryssel (35,9).

  1. Över två miljoner covid-19-relaterade dödsfall i Europa

Covid-19-pandemin har haft en mätbar inverkan på befolkningen, särskilt på dödligheten. Sedan pandemins början har mer än två miljoner människor dött av sjukdomen i den europeiska regionen.

  1. Indien och Kina är världens folkrikaste länder

År 2022 kommer mer än hälften av världens befolkning att bo i Asien. Indien och Kina, var och en med över 1,4 miljarder människor, är de mest folkrika länderna idag. Kinas befolkning växer inte längre och kan börja minska redan 2023, medan Indien, som upplever befolkningstillväxt, förväntas överträffa landet som världens folkrikaste land.

Läs mer: