A-Ö Webbindex

Världens befolkning når 8 miljarder

Världens befolkning beräknas nå 8 miljarder människor den 15 november enligt FN-rapporten World Population Prospects 2022: Summary of Results, som publicerades tidigare i år. Världens befolkning fortsätter att växa, men takten saktar ner. Födelsetalen sjunker överallt.

”Världens befolkning kommer att nå 8 miljarder i mitten av november – ett bevis på vetenskapliga genombrott och förbättringar inom näring, folkhälsa och sanitet. Men i takt med att vår mänskliga familj växer sig större, blir den också mer splittrad”, säger António Guterres, FN:s Generalsekreterare.

Den senaste jämna siffran, sju miljarder människor, tillkännagavs relativt nyligen, 2011.

Genomsnittet är 2,4 barn

En stor mängd människor på en gata i fågelperspektiv
Unsplash/Joseph Chan

Nästa miljard människor kommer att ackumuleras långsammare. Det kommer att ta cirka 15 år medan tidsspannet mellan de tidigare miljarderna bara var 11. Världens befolkning växer nu i den långsammaste takten sedan 1950, mindre än en procent per år. Idag föder mammor i snitt 2,4 barn.

Hälften av världens befolkningstillväxt från 2020 till 2050 kommer att koncentreras till åtta länder: Nigeria, Tanzania, Kongo, Egypten, Etiopien, Pakistan, Indien och Filippinerna. ”Detta är ett tillfälle att fira vår mångfald, ge erkänsla till allas vår mänsklighet och förundras över de framsteg inom hälsa som har förlängt livslängden och dramatiskt minskat mödra- och barndödligheten”, citeras FN:s generalsekreterare António Guterres i rapporten.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19