Varje barn räknas – statistik som räddar liv

Foto: UNICEF

Foto: UNICEF

30.1.2014 – Välj ett land, vilket som helst. Hur många barn dör inom ett år, och hur många får inte se sin femte födelsedag? Hur länge lever de som överlever sin barndom?

Hur många födslar registreras, och hur många barn beviljas en officiell identitet och de rättigheter som medföljer?

Orden ”data” , ”statistik” eller ”monitorering” orsakar iver hos vissa, sömntillstånd hos andra. Trettio år har gått sedan State of the World’s Children började publicera tabeller med standardiserad och global statistik för att illustrera barnens vardag och levnadsfölrhållanden.

Mycket har förändrats sedan de första indikatorerna presenterades, men tanken är densamma: tillförlitlig data om barns situation är kritisk för förbättringen av deras liv – och oumbärlig för att uppnå rättigheter för varje barn.

”Data har gjort det möjligt att rädda och förbättra livet för miljoner barn”, säger Véronique Lönnerblad, generalsekreterare för UNICEF Sverige. ”Ytterligare framsteg kan bara göras om vi vet vilka barn som är mest försummade, var barn inte går i skolan, var sjukdomar grasserar och var den grundläggande saniteten saknas.”

Årets rapport, State of the World’s Children – Every Child Counts – varje barn räknas, delger både goda och dåliga nyheter.

Sedan FN:s barnkonvention antogs för 25 år sedan har det gjorts enorma framsteg för barn runt om i världen. Rapporten visar till exempel att:

Om barnadödligheten hade legat kvar på 1990 års nivå skulle 90 miljoner barn ha dött innan de fyllde fem år. I stället har de överlevt. De beror till stor del på framsteg när det gäller vaccinationer, hälsa och rent vatten.

Barn som inte får tillräckligt med näring stannar i växten och utvecklas inte som de ska. Sedan 1990 har detta bristtillstånd sjunkit med 37 procent.

Antalet barn som börjar i grundskolan har ökat, även i de minst utvecklade länderna. 1990 var det bara 53 av 100 barn som gick i skolan i dessa länder, 2011 hade siffran ökat till 81 barn av 100.

Men rapporten visar också på de kränkningar av barns rättigheter som fortfarande pågår. Till exempel var det 6,6 miljoner barn under fem års ålder som dog av orsaker som hade kunnat förhindras under 2012. En kränkning av deras rätt att överleva och utvecklas. Ytterligare ett exempel utgör de elva procent av världens flickor som gifts bort innan de har fyllt 15 år, vilket sätter deras rätt till hälsa, utbildning och skydd på spel.

Bristen på utbildad förlossningspersonal gör att både barnen och deras mammor utsätts för en högre risk för komplikationer i samband födseln. Ett annat exempel på klyftor inom länder är Niger där alla hushåll i städerna har tillgång till rent dricksvatten, medan bara 39 procent av befolkningen på landet har det. I Tchad får mer än dubbelt så många pojkar som flickor fortsätta sina studier efter grundskolan.

Alltför ofta förblir siffror och data inte mer än alltför många nollor för att man ska kunna begripa och verkligen förstå det stora sammanhanget. Men vare sig vi talar om miljoner, biljoner eller ziljoner, handlar det i slutskedet om enskilda liv, personer, individer – och barn som försöker klara sig bäst de kan.

Vikten av data kan inte underskattas – den visar omfattningen av åtgärder vidtagna i den politiska sfären, hur åtgärder implementerats i hem, skolor och på gatorna där barn leker eller bor.

Och tack vare tillförlitlig data kan brott mot barns rättigheter inte förnekas.