En dag värd att fira

21.3.2013 – Den 21:a mars är en stor dag inom FN, med hela fem internationella dagar som infaller på samma dag och markeras med olika evenemang runtom i världen. Utöver världspoesidagen och den internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering, markerar dagen även tre relativt nya teman, nämligen den internationella dagen för Nowruz, den internationella Downs syndrom-dagen, och den internationella dagen för skogar och träd.

Den internationella dagen för Nowruz utlystes av generalförsamlingen år 2010. Den har sitt ursprung i den över 3000 år gammal persisk tradition. Nowruz markerar vårens första dag (ordet självt betyder passande ”ny dag”) och firas av över 300 miljoner människor runtom i världen. Denna vårens festival spelar en stark roll och symboliserar ömsesidig respekt samt fredens och grannsämjans ideal. ”Jag hoppas alla människor kan utnyttja dagen till att reflektera över naturens skönhet, löftet om vår och den styrka kulturen besitter för att bygga fred”, sade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i sitt meddelande.

Ett år efter att Nowruz uppmärksammades i FN-kalendern, fick den sällskap av en annan internationell dag, nämligen den för Downs syndrom. Målet är att öka människors medvetenhet, och årets tema är ”rätten till arbete”. Tanken är att öka möjligheterna för personer med Downs syndrom att arbeta på tillgängliga och inklusiva omgivningar och arbetsplatser. Dessutom uppmanar den internationella dagen oss alla att klä oss i färggranna strumpor, opar strumpor, långa strumpor, bara en strumpa… ”kanske även tre strumpor för tre kromosomer” – vad som helst som fångar människors uppmärksamhet så du kan informera dem om dagen för Downs syndrom.

Slutligen firar vi även världens skogar, och alla FN:s medlemsstater uppmanas att vidta ytterligare åtgärder för att vårda sina skogar och främja ett hållbart skogsbruk. Skogarna täcker över en tredjedel av jordens landmassa och spelar en avgörande roll i kampen mot klimatförändringen. Omkring 1,6 miljarder människor och 2000 ursprungskulturer –för att inte tala om djur- och växtlivets mångfald- är beroende av skogarna för sitt uppehälle. Trots detta förstör vi precis de skogar vi är så beroende av och den globala skogsavverkningen fortsätter i alarmerande takt.

Den 21:a mars är därför en dag då vi kan fira både mångfald, våren, respekt för våra medmänniskor oavsett antalet kromosomer, olika kulturer – och vår natur.