FN:s biträdande generalsekreterare: Hållbar utveckling är nyckeln till varaktig fred

FN:s vice generalsekreterare Amina J Mohammed menar att inkluderande hållbar utveckling är det enda sättet att uppnå varaktig fred i världen. Mohammed besökte Sverige förra veckan för att hålla den årliga Dag Hammarskjöld-föreläsningen. I sin föreläsning, med titeln ”Styrka i vår medmänsklighet”, vid Uppsala universitet, reflekterade hon över den visdom och handling som definierar den bortgångne Hammarskjölds arv och hur vi kan använda de lärdomar han gett oss för att agera för en hållbar, inkluderande utveckling idag. Hon sa bland annat att Dag Hammarskjöld än idag, sextiotre år efter hans död, är en inspirationskälla för FN, dess ledare, blivande diplomater och världen.

”Det jag beundrar mest med Dag Hammarskjöld är att han var en man som agerade på sitt djupa engagemang. Han satt inte vid sidan av; han sysslade inte bara med abstraktioner”, sa Mohammed. ”Han omdefinierade sin uppgift mer som en general, mindre som en sekreterare. Genom sitt mod skapade han större operativ autonomi för både sitt kontor och FN, allt i enlighet med strävan efter FN-stadgans målsättning.”

Föreläsningen gick av stapeln dagen innan årsdagen av Rysslands invasion av Ukraina, och Mohammed påpekade att det hade varit ett år av outsägligt lidande och förödelse för det ukrainska folket.

”Ett år av allvarliga brott mot FN-stadgan och internationell lag. Ett år av tragiska motgångar runt om i världen på grund av krigets inverkan på livsmedels- och energipriser, ekonomisk stabilitet med mera”, sa Mohammed. ”Och chanserna för ytterligare eskalering och blodsutgjutelse växer. Ukrainare behöver fred. Europa behöver fred och världen behöver fred.”

Ny strategi för fred och säkerhet 

Vice generalsekreteraren sa att det är nödvändigt att ändra vår strategi för fred och säkerhet för en ny era av geopolitiska och internationella relationer, med risk för sprickor och grupperingar i olika block.

Hon betonade vikten av 2030-agendan för hållbar utveckling i detta sammanhang samt spannmålsavtalet, som hon benämnde som ”ett nyckelexempel på detta tillvägagångssätt.”

”Fred, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling går hand i hand. Brist på hållbar utveckling leder till missnöje, orättvisor och ojämlikheter. Hållbar, inkluderande utveckling är det enda sättet att uppnå varaktig fred som är motståndskraftig mot de chocker och kriser som präglar vår tid och för vår mänskliga familj samman. Hållbar utveckling och respekt för alla mänskliga rättigheter – ekonomiska, sociala, kulturella, civila och politiska – är de enda pålitliga verktyg som kan bryta igenom cykler av instabilitet, ta itu med de bakomliggande orsakerna till bräcklighet och humanitära behov, och på bästa sätt försöka ta itu med de grundläggande orsakerna till konflikter. Enkelt uttryckt: om vi misslyckas med att möta vår tids utvecklingsbehov, misslyckas vi med att säkra fred för vår framtid.”

Sveriges viktiga roll inom multilateralismen

Amina J mohammed deltog även i möten på Utrikesdepartementet där hon diskuterade Sveriges avgörande roll i multilateralismen och samarbetet mellan FN och Sverige med Johan Forssell, minister för internationellt utvecklingssamarbete och utrikeshandel; Diana Janse, statssekreterare för minister för internationellt utvecklingssamarbete och utrikeshandel och andra högre tjänstemän inom regeringen. Hon träffade också riksdagens talman Andreas Norlén med flera. I Uppsala hedrade hon tidigare generalsekreterare Dag Hammarskjölds minne vid hans grav.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19