Generalsekreteraren invigde energieffektivitetscentrum i Danmark

UN Photo/Eskinder Debebe

UN Photo/Eskinder Debebe

23 oktober 2013- FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon invigde idag ett centrum för hållbar och effektiv energi i FN byn i Köpenhamn

Under sin andra dag i Danmark adresserade generalsekreteraren även ett klimatförändringsfinansieringsmöte, talade med studenter under ett möte på det Kungliga biblioteket samt träffade danska ministrar.

Ban tackade Danmark, en ”global ledare för produktion och användning av grön energiteknologi” för landets bidrag i kampen mot klimatförändringen.

Syftet med energieffektivitetscentret, som fungerar under initiativet Hållbar energi för alla (Sustainable Energy for All), är att föra samman regeringars, utvecklingsbankers, den privata sektorns och det civila samhällets insatser för att öka tillgången till energi, höja energieffektiviteten och öka användningen av förnybar energi fram till år 2030.

Under sitt öppningstal påpekade generalsekreteraren att tillgång till grön, effektiv energi är avgörande för att främja hållbar utveckling. Lika viktigt är att minska mänsklighetens koldioxidfotavtryck. 

“Jag förväntar mig att centret, stött av FN:s klimatprogram (UNEP), skall komma att stå i centrum för våra ansträngningar för att fördubbla den globala energieffektiviteten under de kommande 17 åren”, sade Ban i Köpenhamn.

Generalsekreteraren höll även ett huvudanförande vid ett möte ordnat av den danska regeringen om klimatfinansiering som privatsektorn och beslutsfattare deltog vid.

”Privatinvesteringar är väsentliga för att möta det växande energibehovet i utvecklingsländer”, sade Ban.

”Vi behöver speciellt få med institutionella investerare som tillsammans förvaltar mer än 70 biljoner dollar i tillgångar. Huvuddelen av dessa resurser investeras i koldioxidrika energilösningar. Mindre än en procent av pensionsfonder investeras i projekt för hållbar infrastruktur. Dessa investerare har makten, och enligt mig även ansvaret över att sköta sin andel i uppbyggnaden av den globala ekonomin och vår allas övergång mot en säkrare riktning”.

under sitt möte med studenterna vid det Kungliga biblioteket i Köpenhamn talade generalsekreteraren om ungdomsarbetslöshet och anmärkte att det finns 73 miljoner unga arbetslösa i världen och ”då räknas inte de begåvade ungdomar som gett upp letandet. Det finns inga lätta lösningar. Men vi kan se på denna bild ur ett nytt perspektiv och se potentiella lösningar. Nyckeln är det globala medborgarskapet, att var och en av er engagerar sig i vår värld”, sade Ban till studenterna vid slutet av hans andra dag i Danmark.