FAO: En framgångssaga från Afganistan

FAO:s mejeriprojekt ett uppsving för jordbrukares inkomster

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO rapporterar om ett framgångsrikt mejeriprojekt i Afghanistan, ett projekt som förbättrar kvinnornas situation och ger bönderna ökade inkomster.

FAO:s kontor i Kabul har tagit initiativ till mejeriprojekt i samarbete med de afghanska provinserna Logar, Wardak, Mazar och Kunduz. Projekten är så framgångsrika att de 1600 bondefamiljer som deltar också ser en markant ökning i sina inkomster. Inkomsterna för deltagarna i projektet har ökat femfaldigt, från US$130 till US$ 650 om året. Eftersom det främst är kvinnor som utför arbetet inom ramen för projektet behåller de 95 procent av inkomsterna.

Projektet startade 2003 och har möjliggjorts genom tyska bidrag. Det arbetar efter metoden integrerad mejeriproduktion (IPS, Integrated Dairy Schemes). Framgångarna bygger på en kombination av förbättrat foder, tillgång till artificiell insemination och/eller avelstjurar, utökad veterinärservice samt förbättrad organisering mellan bönderna. "Tillsammans med mycket hårt arbete är detta är skälet till framgången", poängterar Tony Bennett, FAO:s kontaktperson för mejerifrågor. "Vi startade från grunden och detta hjälpte deltagarna att öka sin mjölkproduktion till 10000 liter om dagen".

Garanterad avsättning
FAO:s experter har visat deltagarna hur de kan organisera sig i kooperativ, som samlar in mjölk kollektivt och som också erbjuder medlemmarna veterinär- och uppfödningsservice. Kooperativen driver också gemensamma mejerier i städerna, där mjölken pastörsiseras och processeras till yoghurt, filmjölk, smör och ghee (renat smör) som säljs över disk. De kooperativa mejerierna garanterar bönderna avsättning för sina produkter.

Det är inte bara bönderna och deras familjer som gynnas av projektet. Eftersom fler människor nu har tillgång till, och köper, hälsosamma mjölkprodukter, har det också blivit en större efterfrågan på foder. Produktionen av blålusern, en vanlig foderväxt, kan komma att öka. Blålusern har en hög avkastning, och ger en inkomst om US$ 900 per hektar, vilket förhoppningsvis kan komma att konkurera med produktion av olagliga grödor.

Problem med säkerheten
Trots den ökande efterfrågan på färska mjölkprodukter, leder osäkerheten i de södra delarna av Afganistan, till att projekten inte kan växa i takt med efterfrågan. Förra året investerade den italienska regeringen trots detta US$ 2 miljoner för att utöka projektet till Herat-provinsen. Även IFAD, den internationella fonden för jordbruksutveckling, och Världsbanken investerar i stora program för att möjliggöra en fortsatt spridning av IPS-projekten.

Det pågående mejeriprojektet är en del i FAO:s fortsatta arbete för att möjliggöra en vitalisering av Afganistans krigshärjade jordbruksekonomi. FAO:s representant i Afghanistan, Tekeste Tekie, framhåller "att en ökning av bönders inkomster från sädesgrödor, trädgårdsodling och mjölkproduktion kan erbjuda ett livskraftigt alternativ till dagens vallmoodling."

Källa: FAO Norden

Foto: FAO
Läs mer på FAO:s webbplats.
Läs mer om projektet.