WFP inleder nytt initiativ för att hjälpa hungriga i Gaza

FN:s livsmedelsprogram WFP inledde under veckoslutet ett initiativ för att möta de växande humanitära behoven i Gaza. Målet med ’Operation Lifeline Gaza’ är att dela ut matvaror som inte behöver tillagas och som är kulturellt accepterade till hundratusentals människor som drabbats av den upptrappade konflikten.

“Vi föreslår en omedelbar och innovativ lösning för att hjälpa hungriga under ovanligt svåra omständigheter där många människor lever under förhållanden där de fullständigt saknar tillgång till mat och rent vatten,” sade WFP chefen Josette Sheeran som på fredagen besökte gränsen mellan Egypten och Gaza. Sheeran betonade, att även om organisationen lyckas distribuera mat, saknar de flesta möjligheter att tillaga den.

”Vårt jobb är att hjälpa hungriga människor som lever under svåra omständigheter, som drabbats av jordbävningar, torka eller flodvågor, men situationen i Gaza är en av de svåraste utmaningar som vi stått iför på grund av att det är så svårt att nå de hungriga”, sade Sheeran.

WFP har livsmedel för att hjälpa omkring 360 000 människor under de kommande tre veckorna, men de intensiva stridigheterna gör det svårt att dela ut mathjälpen. Många chaufförer och människor som lastar bilarna har vägrat arbeta eftersom de är oroliga för sin egen säkerhet och civilbefolkningen är ofta för rädd för att ta sig till utdelningspunkterna.


WFP produkter som inte behöver tillredas

Produkter som inte behöver tillredas passar väl för situationen i Gaza där många saknar möjligheten att tillaga mat.  Dessa tre produkter används ofta av WFP runt om i världen

Högenergikex

Dessa används ofta under krisens första dagar, de är enkla att dela ut och är värdefulla när grundläggande matlagningsmöjligheter inte finns

Kexen är vetemjölsbaserade och skall ge 450 kalorier samt tio till femton gram protein per 100 gram, de är berikade med näringsämnen.

Matstänger

Matstängerna, så kallde comressed food bars (BP5s) består av komprimerad mat, nämligen vetemjöl som tillagats, vegetabiliskt fett, socker, soja protein och malt extrakt.

Stängerna används i krissituationer då det inte finns tillgång till lokal mat eller om den inte kan tillagas. Stängerna får inte ges till barn under 6 månader eller under de två första veckorna då man behandlar allvarlig undernäring. Stängerna används även vid sedan av till lokal mat vid behandling av måttligt undernärda människor.

Stängerna kan ätas som sådana eller också kan de blandas med vatten och ätas som gröt. Det är viktigt att stängerna äts tillsammans med vatten eftersom de är mycket torra och kompakta.

Berikade näringstillskott ”Klara för använding” (RUSF)

Näringstillskotten, så kallade Ready-to-Use Supplementary Foods (RUSFs) lämpar sig bäst för att behandla undernäring hos små, måttligt undernärda barn. De används i katastrofsituationer, ofta i inledningsfasen för att undvika eller för att behandla måttlig undernäring.

WFP använder till exempel en bredbar pastej som består av jordnötter, vegetabilisk olja, mjölkpulver, malt, socker, aminosyror samt flera mikronäringsämnen.  Vissa varienter kommer i veckoransoner och andra i dagsransoner. Bägge kan ätas direkt ut burken och skall intas i små mängder.

Foto:Copyright: WFP/Rein Skullerud