Internationella dagen för äldre uppmärksammas idag

I sitt budskap på den internationella dagen för de äldre konstaterar FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon, att äldre människor dagligen stöder på diskriminering och att deras rättigheter ofta kränks. FN har under en lång tid arbetat för att stöda äldre personers självständighet, deltagande och värdighet, samt för att implementera den deklaration och handligsplan som antogs på FN:s Världskonferens om åldrandefrågor i Madrid år 2002 som syftar till att uppmärksamma utmaningen med en allt äldre befolkning i världen.

Temat för årets internationella dag är de äldres rättigheter och temat sammanfaller väl med 60-års jubileet för den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. I sitt budskap säger generalsekreteraren, att FN:s medlemsländer genom att anta deklarationen och handlingsplanen för sex år sedan, enades om att utrota all slags diskriminering, däribland åldersdiskriminering.

 

”En viktigt del av handlingsplanen är att erkänna den betydande roll som de äldre spelar i samhället”, sade Ban. ”Tidigare i år visade den första utvärderingen av planen mycket klart att vi måste göra mer på nationell nivå för att stöda äldre människor, för att säkra deras utkomst, socialskydd och hälsovård. För att detta skall förverkligas måste nationell lagstiftning och regelverk förbättras betydligt och de äldres problem måste beaktas mer."