WHO: alla länder måste säkerställa sjuksköterskors trygghet på jobbet

Sjuksköterskor är i frontlinjen i den globala kampen mot COVID-19-pandemin. 12:e maj firar vi Internationella sjuksköterskedagen för att öka medvetenheten om de viktiga insatser som sjuksköterskor gör över hela världen och de utmaningar som de möter varje dag.

Under COVID-19-pandemin har sjukvården runtom i världen drabbats av brist på både personal och skyddsutrustning. Bristen leder till att sjuksköterskor och annan personal inom hälsosektorn blir sårbara inte bara för viruset, utan också för belastningen av att arbeta i en stressande och farlig miljö.

Enligt Det internationella sjuksköterskeorganisationen (ICN) har minst 90 000 individer som arbetar inom hälsosektorn blivit smittade med COVID-19-viruset, och mer än 260 sjuksköterskor har avlidit.

I många länder består över hälften av det samlade antalet av personal inom hälsosektorn sjuksköterskor. De utgör ryggraden för hälsosektorn och är nödvändiga för att uppnå universell täckning och bekämpa COVID-19-pandemin. Genom åren har sjuksköterskor bidragit till stora medicinska bedrifter som reduktionen av barn- och mödradödlighet som man har sett i många länder.

Trots detta är de ofta underskattade, underbetalda, underrepresenterade i olika ledarroller och inte säkrade den tryggheten på arbetsplatsen som de behöver för att hjälpa de sjuka och sårbara.

FOTO: UN Photo/Marco Dormino

WHO har arbetat i många år för att sjuksköterskorna ska höras. År 2020 firas som det Internationella året för sjuksköterskor och barnmorskor. Tillsammans med sina samarbetspartners, vill WHO under 2020 fira arbetet som sjuksköterskor och barnmorskor bidrar med, samt att skapa medvetenhet kring utmaningarna som yrkesgruppen står inför. WHO kräver också ökade investeringar till hälsosektorn.

I ett videouttalande ber WHO:s direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus alla världsledare om att säkra sjuksköterskornas trygghet på arbetsplatsen och att de inkluderas i ledarroller:

– Alla länder, oavsett intäkt, måste se till att deras sjuksköterskor är trygga på arbetsplatsen. Utöver smittskyddsutrustning och fysisk säkerhet, förtjänar sjuksköterskor och all annan personal inom hälsosektorn lön för rätt tid, rätt till sjukfrånvaro, hälsoförsäkring och psykisk hjälp. Sjuksköterskor måste bli värderade och inkluderade i ledarroller inom hälsosektorn där de kan arbeta för att främja hälsoåtgärder och ökade investeringar.

COVID-19-pandemin påminner oss om det viktiga arbetet som sjuksköterskor gör. Utan sjuksköterskor och annan personal inom hälsosektorn skulle inte världen kunna uppnå målen med hållbar utveckling, eller bekämpa virusutbrott när de uppstår. WHO hoppas att pandemin kommer bidra med styrka till världens sjuksköterskor och det viktiga arbete de gör varje dag.