UNDP: 12 enkla åtgärder för klimatet

FN:s utvecklingsprogram UNDP har inlett en ny reklamkampanj för att bidra till att minska utsläppen av växthusgaser. Kampanjen uppmanar alla att göra tolv enkla saker för att minska på sina utsläpp

 

 

 

1.    Släck alla elektroniska appareter, så som TV:n datorn, videon, då de inte används.
2.    Fyll vattenkokaren endast med den mängd vatten du behöver.
3.    Stäng kylskåpsdörren så fort du tagit ut eller ställt in det du behöver.
4.    Se till att dina bildäck är välpumpade, det sparar bränsle.
5.    Undvik plastpåsar och onödigt förpackningsmaterial då du handlar.
6.    Använd en fläkt i stället för en luftkonditioneringsapparat.
7.    Gå, cykla eller åk buss istället för att ta bilen.
8.    Tänk på din hastighet då du kör bil.
9.    En hybridbil eller andra energisnåla bilar bidrar med mindre utsläpp.
10.  Byt ut lampor och hushållsapparater mot energisnåla varianter.
11.  Ät närproducerad mat.
12.  Konsumera mindre och återanvänd gamla produkter.

Läs mera om kampanjen
Läs mera om de 12 åtgärderna.