Vilt hurra för det vilda

Photo: Flickr / Matt Biddulph / 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

Photo: Flickr / Matt Biddulph / 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

3.3.2014 – Det är lätt att känna sig överväldigad inför hotet av klimatförändring, förstörelsen av arters naturliga miljö och utrotning. Men var och en kan dra sitt strå till stacken och arbeta för förändring!

Den tredje mars firar FN för första gången världsdagen för natur- och djurliv. Vår flora och fauna har ett omätligt värde och bidrar till ekologiska, genetiska, sociala, kulturella och estetiska aspekter av hållbar utveckling – för att inte tala om mänskligt välbefinnande och global balans mellan arter.

Å ena sidan vill FN uppmuntra alla att njuta av och uppskatta naturen och de djur som omger oss, vare sig det är genom en promenad i parken eller genom att byta myllan för din krukväxt.

Å andra sidan belyser världsdagen även den ständiga kampen mot brott mot djurlivet samt skogsförstörelsen, överfisket eller illegal handel av djur som kan leda till utrotningen av många av världens olika arter.

Dessa brott mot naturen har även omfattande ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser. Därför spelar varje individ en viktig roll i kampen för djuren och växtligheten med vilka vi delar vår planet.

”Även om hotet mot djurlivet är stort, kan vi minska på det genom gemensamma ansträngningar”, säger FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i sitt meddelande. ”På denna första världsdag för natur- och djurlivet, uppmanar jag alla sektorer i samhället att avsluta den illegala handeln och förbinda sig till en hållbar handel av plantor och djur.”

Såhär kan du hjälpa:

  1. Hjälp till att skydda arters naturliga miljö genom att t.ex. gå med i en lokal naturskyddsförening
  2. Se upp för invaderande arter – hämta inte med dig och köp inte växter eller djur som inte hör hemma i ditt land eller vid din ort
  3. Undvik bekämpningsmedel och gödselmedel
  4. Använd dekaler på fönstren så fåglar inte flyger in i dem
  5. Sakta ned då du kör – för många arter har deras levnadsområde blivit en labyrint av farliga vägar och mänskliga hinder
  6. Bli aktiv på lokal nivå, i din stad eller på din ort
  7. Twittra med #WorldWildlifeDay och delta i festligheterna!