Framtidens utveckling handlar inte bara om pengar

Flickr Kannan Muthuraman Creative Commons

Flickr Kannan Muthuraman Creative Commons

10.7.2015 – Hur ska världen bekosta kampen mot global fattigdom och hunger? Det är frågan världsledarna kommer att diskutera då de träffas i Addis Abeba i Etiopien nästa vecka.

FfD Logo 140Då startar nämligen den tredje konferensen för finansiering av utvecklingssamarbete (FfD3). Finansieringsagendan för utveckling är bred och innefattar ett stort antal frågor. Vem ska betala för utveckling, och hur? Vad är den privata sektorns roll? Vem ska övervaka finansieringskällorna? I vilka proportioner ska nationella resurser stå för utvecklings- och biståndskostnader jämfört med internationella?

Detta år är kritiskt för mänsklighetens framtid, och mötet i Addis är det första av ett antal toppmöten som kommer att äga rum under hösten – och ett kritiskt möte just för att det är i Addis resurserna diskuteras som kan göra målsättningarna för de kommande 15 åren, verklighet.

Konferensen kommer att resultera i ett mellanstatligt, överenskommet resultat, som kommer att stödja implementeringen av FN:s utvecklingsagenda som tar över efter millenniemålen nästa år. Utan en överenskommelse gällande finansiering och resurser, förblir målsättningar bara ord på papper.

Människan är nyckeln till utveckling

Chefen för FN:s internationella fond för jordbruksutveckling (IFAD),  Kanayo F. Nwanze, påpekar dock att det finns ”saker man inte kan köpa för pengar. Ledarskap, ett fungerande rättssamhälle, och en atmosfär som uppmuntrar till investeringar.” Nwanze uppmanar världsledare att se längre än bara finansiella resurser och traditionellt bistånd inför Addiskonferensen.

Flickr CIFOR Creative CommonsTrots millenniemålens stora framgångar, lever fortfarande alltför många människor i fattigdom och hunger. Tre fjärdedelar av dem bor i rurala områden, och är beroende av jordbruket för sitt uppehälle. ”Det handlar därför inte bara om pengar. Nyckeln till en hållbar framtid utan hunger och fattigdom är människorna själva”, argumenterar Nwanze, och betonar behovet av stöd för denna befolkning så de själva kan bidra till att förändra sina samhällen.
 
Addiskonferensen, FfD3, startar på måndagen och fortsätter fram till den 13 juli. Mer information om konferensen hittar du här.