Fem internationale dage

0
465
Foto: Flickr / Allison Stillwell Young / 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

Foto: Flickr / Allison Stillwell Young / 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

21. marts 2014 – I dag fejrer vi hele fem internationale FN-dage! Udover Verdensdagen for Poesi og den Internationale dag mod Racisme, markerer dagen også tre nye temaer, nemlig den Internationale dag for Nowruz, Verdensdagen for Downs syndrom og den Internationale dag for skov og træer.

Foto: Nowruz dansare i Astana. Flickr / Ken and Nyatta / 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Den Internationale dag for Nowruz blev vedtaget ved Generalforsamlingen i 2010. Den har sit udspring fra den 3000 år gamle persiske tradition. Nowruz markerer den første forårsdag (ordet selv betyder meget passende ”ny dag”) og fejres af over 300 millioner mennesker i verden. Denne fejring af foråret spiller en vigtig rolle, og symboliserer gensidig respekt, samt idealet om fred og naboskab. ”På denne Internationale dag for Nowruz, beder jeg alle mænd og kvinder om at viderebringe dette budskab om fred, enhed og fornyelse som er kernen i FN og helt centralt for fejringen af Nowruz”, siger FN’s Generalsekretær Ban Ki-Moon.

Et år efter at Nowruz blev optaget i FN-kalenderen, fik den selskab af en anden international dag, nemlig dagen for Downs syndrom. Målet med denne dag er, at øge menneskers viden om syndromet. For mange mennesker indebærer Downs syndrom stadig en lang række spørgsmål, og kendskabet til hvad Downs indebærer for de ramtes hverdag er stadig lille. Få ved, at mange med Downs syndrom kan arbejde, klare deres hverdag, selskab og leve ret almindelige liv.

Til sidst fejrer vi verdens skove, og alle FN’s medlemsstater opfordres til at foretage yderligere foranstaltninger for at værne om deres skove og fremme bæredygtig skovdrift. Skove dækker over en tredjedel af jordens overflade, og spiller en afgørende rolle i kampen mod klimaforandringer. Omkring 1.6 milliarder mennesker og 2.000 indfødte kulturer, for ikke at tale om dyre- og planteliv, er afhængige af skovene.På trods af dette ødelægger vi skovene vi er så afhængige af, og den globale skovrydning fortsætter i et alarmerende tempo.

Den 21. marts er en dag, hvor vi kan fejre både mangfoldighed, forår, respekt for vores medmennesker, uanset antallet af kromosomer, forskellige kulturer – og vores natur.