A-Ö Webbindex

Världsbefolkningsdagen: Nu är vi fler än 8,2 miljarder

Idag överstiger världens befolkning 8,2 miljarder. Den 11 juli är Världsbefolkningsdagen.

Enligt den senaste rapporten om världens befolkning från UNFPA, World Population Prospects 2024: Summary of Results, förväntas världens befolkning nå en topp i mitten av 2080-talet, växa till cirka 10,3 miljarder människor i mitten av 2080-talet, och sedan sjunka till 10,2 miljarder människor i slutet århundradet.

Världsbefolkningsdagen uppmärksammade ursprungligen den dag då världens befolkning nådde fem miljarder, nämligen den 11 juli 1987 ”Day of Five Billion”. Sedan 1987 har den 11 juli fokuserat på att öka medvetenheten om viktiga utmaningar angående globala befolkningstrender och deras inverkan på hälsa och hållbar utveckling över hela världen.

Höga berg i bakgrunden och några personer framför
För att mänskligheten ska kunna utvecklas måste människor räknas, var de än är och vilka de än är – i all sin mångfald.
Foto: UNFPA Nepal

Årets tema fokuserar på att ingen ska lämnas utanför; att samla in korrekta uppgifter och räkna hela befolkningen. De senaste tre decennierna har vi kunnat se anmärkningsvärda förbättringar när det gäller insamling av befolkningsdata och analys – framsteg som avsevärt har förbättrat den globala tillgången till hälso- och sjukvård och därmed en förmåga att utöva bättre rättigheter och val för alla.

”Investera i datainsamling”

Världsbefolkningsdagen är ett tillfälle att representera de underrepresenterade. Många marginaliserade samhällen förblir oräknade 2024. I FN:s generalsekreterares uttalande i samband med Världsbefolkningsdagen den 11 juli, uppmuntrar António Guterres alla att tillgodose FNs framtidstoppmöte i september 2024 för att åta sig att göra mer för att säkerställa att datasystemet täcker hela vår mänskliga mångfald, för att i slutändan bättre säkra våra mänskliga rättigheter.

”Temat för årets World Population Day påminner oss är det viktigt att investera i datainsamling för att förstå problem, skräddarsy lösningar och driva framsteg. Det gäller även ekonomin. Jag uppmanar länder att göra det bästa av FN:s Framtidstoppmöte i år för att frigöra kapital till överkomligt pris för hållbar utveckling.”

Enorma framsteg inom reproduktiv hälsa

Förståelse och medvetenhet om befolkningens utmaningar är avgörande för beslutsfattare och deras överväganden när de försöker skapa effektiva principer för att främja hållbar utveckling och optimerade resurser. Världsbefolkningsrapporten belyser viktiga regionala skillnader som ger avgörande faktorer att ta hänsyn till. Medan vissa områden upplever en snabb befolkningstillväxt, står andra inför befolkningsminskning.

Befolkningstillväxt drivs av högre överlevnadsgrad, lägre fertilitetstal och ökad urbanisering och migration. När det gäller reproduktiv hälsa har enorma framsteg gjorts. Fler kvinnor än någonsin har tillgång till moderna preventivmedel. Antalet mödradödsfall har också minskat med trettiofyra procent sedan år 2000. Information om sexuell och reproduktiv hälsa, samt befolkningskontroll, är viktiga initiativtagare till ekonomisk och hållbar utveckling.

Läs hela rapporten här.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19