100 länder har undertecknat konventionen mot dopning

Idag, torsdag, firar FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur, UNESCO, den 100:e ratificeringen av den internationella konventionen mot dopning inom idrotten.

Konventionen trädde i kraft in februari 2007 med syfte att stöda kampen mot dopning. Paraguay blev den 100: e staten att underteckna konventionen.