Farväl, svampmoln, farväl?

nuclear

nuclear

29.8.2014 – Kärnvapen har testats i alla tänkbara miljöer och omständigheter sedan 1945. I atmosfären, under jorden och i havet. Ombord på fartyg, högst upp på torn, hängande från luftfarkoster, på jorden, 600 meter under havsytan och 200 meter under jord. Testbomber har fällts från flygplan och kärnvapenraketer har skjutits 320 km upp i atmosfären.

Totalt har 2053 kärnvapenprov utförts på en global skala tills idag, varav största delen under det kalla kriget. Idag, då vi firar den internationella dagen mot kärnvapenprov, är den goda nyheten att inga svampformade moln har setts ännu i år.

Däremot finns stora mängder kärnvapen i förråd runtom i världen. Även om många fördrag undertecknats (t.ex. det partiella provstoppsavtalet (LTBT) år 1963 och icke-spridningsfördraget (NPT) år 1970) har många nationer fortfarande inte undertecknat det fullständiga provstoppsavtalet CTBT, (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty) som inte än trätt i kraft.

Före 1950 ägnades mycket liten tanke åt följderna av den radioaktiva spridningen efter kärnvapenprov. Men allmänhetens protester under 50-talet och oron för effekterna av strontium-90 på modersmjölk och bebisars tänder var fundamentala faktorer som bidrog till PTBT-avtalet. Men trots all information vi har idag om hoten och farorna av kärnvapenprover, är vissa länder fortsättningsvis ovilliga att gå med i ett globalt provförbud.

”Jag vädjar speciellt till de stater som inte ratifierat CTBT-avtalet och dess annex 2 som behövs för att avtalet skall kunna träda i kraft: Kina, Nordkorea, Egypten, Indien, Iran, Israel, Pakistan och USA”, säger FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i sitt meddelande inför den internationella dagen.

Kärnvapenprov och kärnvapen förblir därmed allvarliga, nutida hot. På grund av deras massiva förstörelsekapacitet skulle användningen av kärnvapen ha katastrofala globala följder och skulle orsaka allvarliga och långvariga kriser för den globala hälsan, klimatet, de sociala strukturerna, den mänskliga utvecklingen och ekonomin.

”En kärnvapenfri värld skulle vara något av de bästa man kan önska för mänskligheten. Låt oss tillsammans kräva en värld utan kärnvapenprover, och avsluta det vi påbörjat för en kärnvapenfri värld”, säger Ban.

UNRIC:s faktablad om kärnvapen
UNRIC:s faktablad om icke-spridning

Arkiv: UNRIC:s nyhetsbrev om militära utgifter och nedrustning