A-Ö Webbindex

2010-talet troligen varmast någonsin

År 2019 avslutar ett decennium av exceptionell global värme, minskande is och rekordhöga havsnivåer som drivits på av växthusgaser från mänskliga aktiviteter. Medeltemperaturerna för den senaste femårsperioden (2015-2019) och tioårsperioden (2010-2019) är troligtvis de högsta uppmätta. Enligt Världsmeteorologiska organisationen (WMO) är 2019 på väg att bli det andra eller tredje varmaste året sedan mätningarna började.

Enligt WMO:s preliminära rapport om det globala klimatets tillstånd (State of the Global Climate) kommer den globala medeltemperaturen under 2019 (januari till oktober) vara cirka 1,1 grader över den preindustriella perioden.

Koncentrationer av koldioxid i atmosfären nådde en rekordnivå på 407,8 delar per miljon under 2018 och fortsatte att stiga under 2019. Koldioxid stannar i atmosfären i århundraden och ännu längre i havet vilket gör att klimatförändringarna blir långvariga.

Enligt rapporten stiger den globala havsnivån också allt snabbare sedan satellitmätningarna inleddes 1993 på grund av smältande isar i Grönland och Antarktis.

Havet, som fungerar som en buffert då det tar upp värme och koldioxid, betalar ett stort pris. Havsvärmen är på rekordnivåer och det har varit utbredda marina värmeböljor. Havsvattnet är dessutom 26 procent surare än i början av industritiden och viktiga marina ekosystem har försämrats.

– Om vi ​​inte vidtar akuta klimatåtgärder nu kommer vi att vara på väg mot en temperaturökning på mer än 3 ° C i slutet av seklet med allt mer skadliga effekter på människors välbefinnande, sa WMO:s generalsekreterare Petteri Taalas.

– Vi är inte i närheten av att uppfylla Parisavtalets mål.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19