60 % ökning av våld i nära relationer

Hans Kluge, direktör för Världshälsoorganisationens regionala kontor för Europa. FOTO: WHO.

Världshälsoorganisationen (WHO) vädjar till regeringar att agera akut för att förhindra våld i nära relationer. Våldet har ökat i Europa under senaste tiden enligt WHO:s regionala kontor i Europa. WHO påpekar att offer, till största del kvinnor och barn, behöver mer skydd.

– Medlemsstaterna rapporterar upp till en 60-procentig ökning av nödsamtal från kvinnor som utsatts för våld från en person i en nära relation i april i år, jämfört med april förra året. Online-tjänster som arbetar med support för att minska våldet har ökat upp till fem gånger, sa Dr Hans Kluge, direktör för WHO:s regionala kontor för Europa under en virtuell presskonferens i Köpenhamn.

Många länder inom Europa som Belgien, Bulgarien, Frankrike, Irland, Ryssland, Spanien, Storbritannien och andra länder har rapporterat en ökning av våld i nära relationer mot både kvinnor och män såväl som mot barn.

Även innan COVID-19-pandemin och de åtgärder som vidtogs som följd av den blev en av fyra kvinnor och en av tre barn offer för antingen fysiskt eller sexuellt våld under deras livstid, påminde Kluge om.

Eftersom majoriteten av skolorna förblir stängda, innebär det att barn inte får den utbildning och tillgång till socialt stöd som vanligt. Tillgång till de tjänster som erbjuder skydd är också begränsad just nu. ”Under karantän är kvinnor och barn utom räckhåll för samhället, men de blir mer utsatta för sina förövare i hemmet”, påpekar WHO.

Handling är inte ett alternativ – det är en moralisk skyldighet

Dr. Hans Kluge, direktör för WHO Europa hade tre tydliga uttalanden.

Till regeringar och lokala myndigheter:
– Det borde inte vara ett alternativ, utan en moralisk skyldighet att se till att tjänster för offer för våld i hemmet finns tillgängliga och att det finns de nödvändiga resurserna som krävs och att nödnummer och online-stöd stärks.

Till samhället och allmänheten:
– Våld är inte en privat fråga. Ta kontakt med dina grannar, bekanta, familj och vänner – och ge dem stöd. Om du är medveten om att något pågår, berätta!

För offer för våld:
– Våld är aldrig ditt fel, aldrig! Ditt hem ska vara en säker plats. Kontakta dina närmaste – dina vänner, föreningar som tar hand om ditt välbefinnande och vidta nödvändiga åtgärder.

– Våld, oavsett på vilket sätt eller under vilka omständigheter mot kvinnor, män, barn eller äldre bör aldrig tolereras, tillade Kluge.

Kluge påpekade även att vissa länder har vidtagit åtgärder. Italien har lanserat en app som gör att man kan be om hjälp utan att behöva ringa ett telefonsamtal. I Spanien och Frankrike kan apotekare varnas genom ett specifikt ord. I Frankrike och Belgien har hotell förvandlats till skydd för offer. På Grönland förbjöds försäljning av alkohol för att göra hemmamiljön säkrare för barn.

– Vi borde dela dessa erfarenheter och låta dem inspirera oss, sa Hans Kluge. – Vi kan förhindra våld, det är inte oundvikligt, avslutade Kluge.