Grönt ljus för Stockholm+50

Stockholm
Källa: UN Photo Fotograf: Yutaka Nagata

FN:s generalförsamling har kommit överens om att hålla ett internationellt högnivåmöte i Stockholm nästa juni.

Evenemanget kommer att ske samma vecka som världsmiljödagen, och syfta till att bland annat fira de 50 år som gått sedan FN:s konferens om den mänskliga miljön. Evenemanget ska också bidra till att påskynda insatser mot ett mer hållbart samhälle.

Deklarationen om FN:s konferens om den mänskliga miljön skapades år 1972 i Stockholm. Händelsen betecknas ofta som det första steget mot utvecklingen av en internationell miljölag, och erkände vikten av en hälsosam miljö för människor. Kort därefter skapades även FN:s miljöprogram (UNEP).

50 år sedan Stockholmskonferensen

Fem decennier efter Stockholmskonferensen kommer Sverige – med stöd av Kenyas regering – att vara värd för Stockholm+50.

Det internationella mötet ’Stockholm+50: En hälsosam planet för allas välstånd – vårt ansvar, vår möjlighet’, kommer att äga rum i Stockholm den 2 och 3 juni 2022, efter en resolution från FN:s generalförsamling.

Under tre dialoger kommer världsledare att reflektera över det brådskande behovet av åtgärder mot en hälsosam planet och välstånd för alla samt hur vi ska uppnå en hållbar och inkluderande återhämtning från COVID-19-pandemin.

Eventet kommer även att inkludera en dialog om hur genomförandet av miljödimensionen inom hållbar utveckling ska nås under det så kallade ’Decade of Action’. Mötet kommer att förstärka budskapet och resultaten av evenemanget för att fira UNEP:s 50-årsjubileum (UNEP@50), som kommer att äga rum i mars 2022 i Nairobi.

Källa: UN Photo/Yutaka Nagata

Konkret bidrag

Per Bolund, Sveriges miljö- och klimatminister och vice premiärminister talade om ett konkret bidrag.

”Vårt mål är klart, vi vill att Stockholm+50 ska ge ett konkret bidrag till att påskynda omvandlingen till en hållbar framtid. Vi kallar detta möte för att fira den femtionde årsdagen för konferensen 1972. Vår tid är knapp och det krävs brådskande åtgärder. Dessa utmaningar är globala och vi måste möta dem med ett globalt svar som driver handling på plats”.

Inger Andersen, verkställande direktör för UNEP, utsågs den 11 oktober som generalsekreterare för det internationella mötet i Stockholm+50.

”Vi måste snabbt arbeta för att förändra våra ekonomier och samhällen, men våra grenar kommer bara att spridas så långt som våra rötter är djupa. Genom att komma ihåg Stockholm år 1972, kommer vi också ihåg hur världen gick samman för att läka ozonskiktet under 2013, fasa ut blyfritt bränsle i år och stoppa hotade arter från att dö ut”, sade Andersen.

”Genom att sammankalla världsledare till Stockholm förpliktar vi oss också till människors och planets hälsa, ansvar, välstånd, jämlikhet och fred – värden som blivit synliga under COVID-19”.

Den två veckor långa FN-konferensen om den mänskliga miljön (5-16 juni 1972) hade som syfte att skapa en internationell politisk konsensus om metoder att bevara och förbättra miljön för nuvarande och framtida generationer.