Det givmilda norden

Foto Det gavmilde Norden by Danida - Klaus Holsting

Foto Det gavmilde Norden by Danida - Klaus Holsting

Vilket land är mest givmilt i fråga om utvecklingsbistånd? Norden har all orsak att vara stolt – hela fyra av de nordiska länderna ligger i topp på årets rankinglista av världens 27 rikaste länders bidrag till det internationella utvecklingsbiståndet.

Den 15:e oktober offentliggjorde en oberoende amerikansk tankesmedja Center for Global Development, årets Commitment to Development Index (CDI), som tar ländernas storlek i beaktande. Danmark stoltserar som nummer ett på listan, Norge som numer två, Sverige nummer tre och Finland som fyra.

De 27 länderna rankas i 7 olika områden: utvecklingsbistånd, handel, investeringar, migration, miljö, säkerhet och teknologi. Danmark ligger etta i säkerhetsfrågor tack vare Danmarks stora bidrag till fredsbevarande insatser och internationella säkerhetstraktament.

Danmarks utvecklingsminister Christian Friis Bach sade i sitt uttalande i samband med kungörelsen: ”Det är naturligtvis riktigt bra att det breda, danska utvecklingssamarbetet åter får internationellt erkännande. Vi ligger nummer ett på listan totalt sett. Det danska utvecklingsbiståndet prisas för sin höga kvalitet. Det skapar förändring och konkreta resultat för världens fattiga.”

Norge slår dock de andra nordiska länderna gällande utvecklingsbistånd, på delad första plats med Luxemburg. Norge ger hela 1,1 procent av landets BNP till utvecklingsbistånd, vilket bidrar till den delade första platsen på detta område.

Sverige befinner sig bland den högre rankade halvan i många av indexkategorierna, och utmärker sig särskilt med indexets lägsta CO2 –utsläpp per invånare. Samtidigt är Sverige ett av de största länderna gällande bistånd till flyktingar och offer för humanitära kriser.

Finland rankas högt i miljökategorin, då landet har en låg produktion av fossila bränslen och ett begränsat förbruk av ämnen med nedbrytande effekt på ozonskiktet. Dessutom stödjer den finska regeringen forskning och utveckling (R&D) med relativt stora summor.

Indexet visar att även om ett land är litet till ytan, kan det göra stor skillnad för världens fattigaste. Danmark, Norge och Sverige är bland de fem länder i världen som lever upp till FN:s målsättning av att 0,7 % av ett lands BNI bör gå till utvecklingsbistånd. De andra länderna är Luxemburg och Holland.

Commitment to Development Index (CDI) baseras på statistik från OECD. Eftersom statistik inte fanns tillgängligt från Island, förekommer landet inte i beräkningarna. Emellertid står det klart att Island ligger efter sina nordiska grannar – enligt pressrapporter har det isländska Alltinget gått med på att öka sitt bidrag till officiellt utvecklingsbistånd till 0,25 % av BNI före 2013.