800 000 nya flyktingar förra året

refugee day

refugee day

Inför internationella flyktingdagen den 20:e juni rapporterade FN:s flyktingorgan att upp till 800 000 människor tvingats fly över gränser förra året, vilket utgör ett rekordantal och mer än något annat år sedan år 2000.

Enligt FN:s flyktingorgans UNHCR:s Rapport för Globala Trender 2011, utgör de nya flyktingarna en del av totalt 4,3 miljoner människor som nyligen fördrivits från sina hem på grund av en serie humanitära kriser som började sent år 2010 i Elfenbenskusten och sedan  följdes av kriser i Libyen, Somalia, Sudan och även andra delar av världen.

”År 2011 innebar sällan tidigare skådade mänger av mänskligt lidande. Att så många liv ödelagts under en så kort tidsperiod betyder enorma personliga umbäranden för alla berörda parter”, sade FN:s högkomissarie för flyktingar António Guterres i ett pressuttalande.

”Vi kan vara tacksamma för att det internationella systemet för att säkra dessa personers trygghet klarade uppgiften till största del, och för att gränserna hölls öppna. Dessa är prövande tider”, tillade han.

Enligt rapporten blev omkring 42,5 miljoner människor antingen flyktingar (15,2 miljoner), internflyktingar (26,4 miljoner) eller asylsökande (895 000) under 2011. Rapporten utgör UNHCR:s främsta statistiska dokument om människor på flykt och utges i juni varje år. 

”Dessa siffror är långt mer än bara statistik – vi talar om individer och familjer vars liv har dragits upp med rötterna, vars samhällen har förstörts, vars framtid är osäker”, sade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i sitt uttalande inför internationella flyktingdagen.  

Pakistan och Iran är de länder som tagit emot mest flyktingar – de är för närvarande värdar för över 2,5 miljoner människor på flykt från sina hem.

Foto: UNHCR/B.Bannon