FNs 75-års jubileum – 75 olika sätt som FN gör skillnad: Minska fattigdomen på landsbygden

Internationella fonden för jordbruksutveckling (IFAD) tillgodoser lån med låg ränta till människor som lever i fattigdom på landsbygden. Sedan 1978, har IFAD investerat mer än 15 miljarder dollar, och har hjälpt mer än 430 miljoner kvinnor och män att bygga deras verksamheter genom att hjälpa dem sälja mer mat, öka deras inkomster och hjälpa deras familjer. Just nu stödjer IFAD mer än 240 program och projekt i 147 länder.

Sedan 1990 har extrem fattigdom mer än halverats. Trots detta är det fortfarande 736 miljoner människor som lever under gränsen för 1,9 dollar per dag (Världsbanken, 2015). Extrem fattigdom finns oftast på landsbygden och dess inkomster är ofta beroende av lantbruk för deras levebröd och för att kunna säkra tillgång till mat.

De fattiga på landsbygden upplever även brister i tillgång till utbildning, tillgång till grundläggande infrastruktur eller brist på resurser och kunskap till teknologi och marknader som skulle kunna lyfta deras produktivitet och därmed deras inkomst. Genom en hållbar tillväxt kan extrem fattigdom och hunger försvinna till år 2030. Förstadiet till detta är att det måste finnas ekonomisk tillväxt med investeringar och policys.

FAO hjälper länder att utveckla strategier och program för att uppnå Globala målen mål 1, (utrota fattigdom) samt Globala målen mål 2 (ingen hunger). Detta inkluderar även strukturell förbättring och bättre tillgång till resurser, såväl som jämställdhet.

Läs mer här: http://www.fao.org/policy-support/policy-themes/rural-poverty-reduction/en/