Världsbefolkningsdagen 2014: fokus på världens 1,8 miljarder ungdomar

Flickr / Asher Isbrucker / Creative Commons

Flickr / Asher Isbrucker / Creative Commons

11.7.2014 – Världens befolkning har ökat från 2,5 miljarder år 1950 till över sju miljarder, och även om befolkningstillväxten även medför möjligheter, betyder den även stora utmaningar för sjukvård, stadsplanering, arbetsmarknaden och miljön.

Idag har världen ett rekordantal ungdomar – 1,8 miljarder – varav största delen bor i utvecklingsländer. Akuta åtgärder krävs för att förse dem med adekvata utbildningsmöjligheter, arbete, husrum och bereda dem möjligheter att delta i det politiska livet i sina samhällen, vilket FN belyser under årets Världsbefokningsdag.

Reproduktiv hälsa är en oumbärlig del av ekvationen för hållbar utveckling. Unga människor som är vid god hälsa, och som har möjligheterna och makten att fatta egna beslut om hur många barn de vill ha – och när de vill ha dem – har mycket större chans att påverka sina liv och samhället de lever i.

Över 200 miljoner kvinnor som skulle vilja undvika eller uppskjuta en graviditet, saknar tillgång till familjeplanering. Närmare 800 kvinnor dör varje dag under förlossning. Alltför många undgomar i puberteten börjar sina reproduktiva år utan den kunskap de skulle behöva för att skydda sig själva.

För miljontals unga människor runtom i världen medför puberteten inte bara kroppsliga förändringar, men även hot i form av brott mot de mänskliga rättigheterna – främst i form av sexualitet, giftermål och graviditet.

Miljoner flickor gifts bort mot sin vilja, blir gravida mot sin vilja, och alltför många ungdomar smittas av sexuellt överförbara sjukdomar som kunde ha undvikits.

Familjeplanering är av yttersta vikt för speciellt kvinnor och deras familjer, och kan accelerera ett helt lands framsteg mot minskad fattigdom och uppnådda millenniemål, då vi närmar oss utsatt deadline  år 2015 och riktar blicken mot framtidens utvecklingsagenda.

Generalsekreterarens meddelande 2014
FN:s befolkningsfond UNFPA om världsbefolkningsdagen